Vystúpenie z cirkvi – otázky a odpovede

Už viac ako dva roky prevádzkujeme stránku bezcirkvi.sk, ktorá vám bezplatne ponúka formulár a informácie potrebné pre vystúpenie (a výmaz osobných údajov) z akejkoľvek cirkvi či náboženskej spoločnosti na Slovensku. Odvtedy si formulár vygenerovalo vyše 2100 ľudí.

Že je o túto tému veľký záujem, potvrdzuje aj to, že príbeh našej členky Renáty o jej vystúpení z katolíckej cirkvi má doteraz najvyššiu čítanosť zo všetkých článkov na stránke sekularisti.sk za posledných 10 rokov. Svoje osobné skúsenosti nám napísalo aj veľa ďalších ľudí. Chceme tu odpovedať na niektoré najčastejšie otázky.

Kam mam poslať formulár?

Formulár treba poslať na na adresu príslušnej farnosti, prípadne na sídlo náboženskej spoločnosti. Pri malých cirkvách je to len jedna adresa pre celé Slovensko. Veľké cirkvi (RKC, GKC, ECAV, Pravoslávna cirkev) sú členené na viaceré administratívne jednotky v jednotlivých regiónoch. Preto, ak vo formulári označíte jednu z týchto štyroch cirkví, otvori sa ďalšie pole s názvom „Región“, kde označíte príslušnú diecézu, eparchiu resp. seniorát podla miesta vášho bydliska. V závislosti od vášho výberu bude na formulári automaticky uvedená adresa, na ktorú ho treba poslať.

Nezabudnite v poslednom riadku uviesť aj miesto krstu, hlavne vtedy, ak je iné ako vaše súčasné bydlisko. Pre správne doručenie formulára danej organizácii si prečítajte sekciu Ako?.

Ako dlho to trvá?

Všeobecne sa dá povedať, že to záleží v prvom rade na konkrétnom farárovi. Niektorí farári sú ochotní spolupracovať, iní na žiadosť najprv vôbec nereagujú alebo sa snažia proces zbytočne zdržiavať a skomplikovať. Pre tento prípad sme na stránku bezcirkvi.sk pridali ďalší formulár, ktorý môžete poslať Rímskokatolíckej cirkvi, pokiaľ nevyhovie vašej prvej žiadosti.

V banskobystrickej diecéze mi to trvalo 3 mesiace, najskôr odo mňa chceli pohovor a nejaký výpis (opis) z krstnej knihy od miestneho farára, ale po (ostrejšom) telefonáte s pani v BB diecéze to vybavila ona. Do mesiaca som dostal papier o „odpadnutí“ od cirkvi“, napísal Martin.

Stretli sme sa aj s prípadmi, kedy sa vystupovanie naťahovalo viac ako rok. Niektorí cirkevní predstavitelia počítajú s tým, že po prvom zamietnutí to ľudia vzdajú, že sa tomu nebudú chcieť opakovane venovať alebo že proste nebudú vedieť, čo ďalej.

Pokiaľ Vám nejaká cirkev či náboženská spoločnosť robí zbytočné problémy, prípadne celý proces zdržiava, napíšte nám na náš facebookový profil správu a budeme spoločne hľadať riešenie.

Nezabudnite, že žiadna cirkev či náboženská spoločnosť nie je štát, nemôžu svojim členom, ktorí žiadajú o vystúpenie, ukladať povinnosti a vynucovať ich. Ak to aj robia, tieto postupy sú nezákonné a ich plnenie je nevynútiteľné resp. dobrovoľné.

Aký to má význam?

Niektorí ľudia sa pýtajú, aký význam má oficiálne vystúpenie z cirkvi a či to má vplyv na výšku príspevku, ktorý dotyčná cirkev dostáva od štátu. Žiaľ nie je to tak. Štátny príspevok sa cirkvám neustále automaticky zvyšuje napriek klesajúcemu počtu veriacich a pokiaľ sa aktuálny zákon o financovaní cirkví nezmení, neexistuje prakticky žiadny spôsob, ako ho znížiť.

V diskusiách sme sa stretli aj s názorom, že oficiálnou snahou o vystúpenie z cirkvi jej dávame zbytočnú relevanciu, hoci jej záznamy nemajú žiadny praktický význam a na ich základe sa nemôže odo nás ničoho dožadovať. Mnohí to však vnímajú ako spôsob dať cirkvi najavo svoj nesúhlas so správaním a názormi jej predstaviteľov. Nechcú ďalej byť členmi organizácie, do ktorej nikdy dobrovoľne nevstúpili. Vystúpenie má teda hlavne symbolický význam a je vec pohľadu, či ho niekto považuje za potrebné alebo nie.

„Je to kvôli sebe samej. Ten pocit, keď si uvedomujete, že im niekto dá najavo, že s nimi nechce už nikdy mať nič spoločné…, že ich “neposlúchate” a že pre Vás cirkev nič neznamená a naopak, že cirkev neuznávate a podobne… ten pocit zadosťučinenia, že im pomaly ubúdajú ovečky z vlastného rozhodnutia a že sa to vôbec niekto opováži urobiť. Od vtedy sa cítim slobodna, kľudne spím a voľnejšie sa mi dýcha“, napísala Alica.

Ak chcete, môžete v žiadosti uviesť aj ďalšie dôvody, napríklad že ste neveriaci / veriaci v iné náboženstvo, nepáči sa vám zasahovanie cirkevných predstaviteľov do politiky, nedostatočné riešenie zneužívania detí kňazmi a podobne. Nie ste však povinní svoju žiadosť nijako odôvodniť.

Odpovede na ďalšie otázky ohľadom vystúpenia z cirkvi nájdete priamo na stránke bezcirkvi.sk.

Kategórie: Články

Štítky: ,