Výrazné navyšovanie štátneho príspevku pre cirkvi odmietajú aj dve ministerstvá

Včera skončilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu novely zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností, ktorý povedie k extrémnemu navyšovaniu štátneho príspevku pre cirkvi.

Ďakujeme všetkým za podporu našej hromadnej pripomienky k tejto novele, dostupnej na financovaniecirkvi.sk, v ktorej sme žiadali odstrániť aspoň tie najväčšie prešľapy. V krátkom čase sa podarilo nazbierať potrebný počet signatárov a 3. júna sme túto pripomienku odovzdali do podateľne ministerstva kultúry. Je to dôkaz, že spolu sme silnejší. Tiež nás veľmi potešilo, že viaceré médiá prezvali našu tlačovú správu. Články o nej zverejnili TASR, Webnoviny, Topky aj SME. Keďže zber podpisov bol úspešný, ministerstvo kultúry teraz bude povinné uskutočniť rozporové rokovanie s nami.

Pripomienky ministerstiev

Okrem nás pripomienkovali predmetný návrh najmä rôzne ministerstvá. Zaujímavé je, že nie sme jediní, ktorí sa vyslovili proti nemu. Aj ministerstvo financií ho odmieta, označuje ho za nesystematický a žiada aktuálny zákon nezmeniť. Upozorňuje, že sa príspevok štátu cirkvám od roku 2019 do súčasnosti zvýšil o takmer 24%. Príspevok sa smie použiť aj na prevádzkové náklady, ktoré rastú o infláciu a nie je žiaden dôvod aby príspevok na ne rástol s minimálnou mzdou. Podľa ministerstva novela nezabezpečí lepšiu predvídateľnosť a transparentnosť a nesúhlasí so zvýšením príspevku o 10% v roku 2025. Pripomína, že aj bez tejto novely príspevok štátu cirkvám každoročne rastie.

Spájanie financovania cirkví s rastom minimálnej mzdy kritizuje aj ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Zásadne nesúhlasí s odvodzovaním rastu príspevku pre cirkví od rastu minimálnej mzdy a žiada pri výpočte príspevku použiť inú referenčnú veličinu. Upozorňuje, že v súčasnosti príspevok štátu pre cirkvi neslúži len na účely odmeňovania, ale aj na iné aktivity, ktoré nesúvisia s oblasťou odmeňovania a preto nie je vhodné, aby sa pri určovaní príspevku používala ako referenčná hodnota minimálna mzda.

Ostatné pripomienky

Výhrady má aj Národná banka Slovenska, ktorá odporúča vypustiť z návrhu zákona uplatňovanie 1,1-násobku sumy medziročného navýšenia príspevku štátu voči rastu minimálnej mzdy vo valorizačnom mechanizme alebo pridať časové obmedzenie jeho uplatňovania.

Generálna prokuratúra vo svojej pripomienke uvádza, že návrh zásadným spôsobom mení mechanizmus finančnej podpory cirkví, a to len štyri roky po jeho poslednej zmene, pričom jeho cieľom je výrazne zvýšiť príspevky štátu cirkvám v nasledujúcich rokoch. Navrhovaný vzorec stanovuje v zásade viac ako 10% nárast príspevku (valorizáciu) každý nasledujúci kalendárny rok, pričom tento nárast tiež môže byť ešte oveľa vyšší.

Pripomienku napísali aj členovia jednej z registrovaných cirkví, ktorým prekáža netransparentné používanie štátneho príspevku cirkvami.

Samotné cirkvi sa k návrhu nevyjadrili napriek tomu, že Konferencia biskupov Slovenska inak veľmi často pripomienkuje zákony, aj také, ktoré sa jej vôbec netýkajú.

Bude zaujímavé sledovať, ako ministerstvo kultúry zareaguje na tieto pripomienky. Každopádne nás teší, že nie sme jediní, ktorí vyjadrili svoj nesúhlas s týmto nehoráznym návrhom. Zdá sa, že zatiaľ nie je úplne isté, či ho vláda skutočne schváli v takejto extrémnej podobe.

Kategórie: Články

Štítky: , , , , , ,