Tlačová správa k návrhu novely zákona o financovaní cirkví

Občianske združenie ETHOS žiada pri novele zákona o financovaní cirkví odstrániť aspoň tie najväčšie prešľapy

17.5.2024 zverejnilo Ministerstvo kultúry návrh novely zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností. Po novom by sa mal príspevok štátu cirkvám upravovať podľa rastu minimálnej mzdy, čo povedie k jeho výraznému navyšovaniu v najbližších rokoch. Zatiaľ čo tento rok dostanú registrované cirkvi 59 miliónov eur od štátu, o 3 roky to podľa sprievodnej dokumentácie k návrhu novely má byť už 87 miliónov.

Občianske združenie ETHOS, ktoré háji záujmy neveriacich a sekulárnych veriacich na Slovensku, podáva k návrhu novely hromadnú pripomienku, pod ktorú za krátky čas získalo potrebných 500 podpisov. V hromadnej pripomienke sa autori zamerali na dve konkrétne veci: Žiadajú upraviť novelu tak, aby príspevok pre cirkvi klesal úmerne klesajúcemu počtu veriacich a zároveň žiadajú nezahrnúť do novely zákona odvodzovanie rastu príspevku štátu na základe rastu minimálnej mzdy.

V prvom prípade ETHOS uvádza, že počet veriacich kontinuálne a pozvoľne klesá a na základe porovnania s rozvinutejšími krajinami možno s týmto trendom počítať aj do budúcnosti. Na základe toho žiada v rámci novely vypustiť zo zákona podmienku, ktorá cirkvám pri pozvoľnom poklese veriacich zabezpečuje, že príspevok štátu nikdy neklesne, aj keby počet veriacich klesol nakoniec na nulu, naopak bude automaticky valorizovaný podľa zvoleného kľúča. Príspevok sa totiž zníži iba, ak počet veriacich klesne o viac ako 10% za obdobie 10 rokov. ETHOS navrhuje, aby sa po každom zisťovaní počtu veriacich príspevok upravil zodpovedajúco tomu, ako klesol alebo stúpol počet veriacich.

V druhej časti pripomienky sa ETHOS stavia kriticky voči novému kľúču na automatické zvyšovanie príspevku. Domnieva sa, že navrhovaný kľúč bol účelovo zvolený na základe snahy poskytnúť cirkvám čo najviac peňazí, keďže minimálna mzda na Slovensku je pomerne nízka a možno očakávať jej zásadné navyšovanie, ktoré v odhade dopadov na štátny rozpočet predpokladá aj návrh novely. ETHOS upozorňuje, že o tri roky môže byť situácia zásadne iná a cirkvi sa potom budú dožadovať iného kľúča. Podľa združenia by mali byť dobré zákony nadčasové a nie ušité na mieru aktuálnej situácii.

Dlhodobým cieľom občianskeho združenia ETHOS pritom je, aby cirkvi získavali od štátu dotácie len pre konkrétne služby a projekty, ktoré sú prospešné pre celú spoločnosť. Výdavky na platy kňazov a prevádzku administratívnych centier cirkví (s výnimkou historických pamiatok) majú byť podľa neho výhradne zodpovednosťou členov jednotlivých cirkví.

Hromadnú pripomienku doručí zástupca ETHOSu na Ministerstvo kultúry, dnes, 3.6.2024 o 13:00.

Zodpovedný:

Andrej Lúčny, predseda rady o.z. ETHOS

Kategórie: Aktivity

Štítky: , , , , , ,