Povedzme NIE ďalšiemu navyšovaniu štátneho príspevku pre cirkvi!

17.5.2024 zverejnilo ministerstvo kultúry návrh novely zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností. Už sme počítali sme s tým, že sa cirkvám bude štátny príspevok znova iba zvyšovať bez reálnej možnosti jeho zníženia. Aktuálny návrh je však úplne nehorázny a prekonal aj naše najhoršie očakávania. Po novom by sa mal príspevok štátu cirkvám upravovať podľa rastu minimálnej mzdy, čo povedie k jeho extrémnemu navyšovaniu.

O koľko peňazí presne ide, môžeme vidieť v sprievodnej dokumentácii k návrhu novely. Za tento rok dostanú registrované cirkvi 59 miliónov eur, o 3 roky to už má byť neuveriteľných 87 miliónov! A to napriek tomu, že počet veriacich neustále klesá a ministerka kultúry ešte nedávno tvrdila, že jej ministerstvo nemá peniaze a všade treba šetriť. Očividne to ale neplatí pre cirkvi, pre tie sa nájdu aj desiatky miliónov navyše…

Hromadná pripomienka

Rozmýšľali sme o tom, ako na tento úplne nehorázny návrh reagovať. Návrh sa aktuálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní, čo znamená, že sa aj jednotlivci a organizácie môžu k nemu vyjadrovať. Prílišným radikalizmom sa však v tomto prípadne zrejme nič nedosiahne. Keby sme napríklad uviedli, že návrh odmietame ako celok a požadujeme, aby cirkvi hneď od zajtra už nedostali od štátu ani cent, nikto by sa tým vážne nezaoberal.

Rozhodli sme sa preto pre miernejšiu variantu a zamerali sme sa na dve konkrétne veci: Žiadame upraviť novelu tak, aby príspevok pre cirkvi klesal úmerne klesajúcemu počtu veriacich a zároveň žiadame nezahrnúť do novely zákona odvodzovanie rastu príspevku štátu na základe rastu minimálnej mzdy. Predpokladáme, že ministerstvo tieto naše pripomienky odmietne tiež, avšak bude oveľa ťažšie toto odmietnutie zmysluplne zdôvodniť.

Zdôvodnenie

K obom pripomienkam sme uviedli podrobné zdôvodnenie. Poukázali sme na to, že demografický vývoj v rozvinutých krajinách naznačuje, že aj na Slovensku možno počítať s pozvoľným a kontinuálnym poklesom počtu veriacich, čo potvrdili výsledky sčítania obyvateľov 2011 aj 2021. Je preto nevyhnuté počítať s tým, že cirkvi by mali úmerne tomu redukovať svoje prevádzky a počty zamestnancov. Súčasné znenie zákona in však garantuje zachovanie príspevku štátu aj pri pozvoľnom poklese počtu veriacich. Výsledkom môže byť to, že po niekoľkých desiatkach rokov sprevádzaných poklesom veriacich napríklad o 9 percent za 10 rokov bude nepočetná cirkev dostávať neúmerne veľký príspevok. A tomu by akceptácia tejto pripomienky predišla.

V druhej pripomienke sme upozornili, že hoci cirkvi používajú príspevok štátu zväčša na platy duchovných a zvyšovanie minimálnej mzdy môže spôsobovať tlak na ne, nevidíme dôvod, aby sa k nim štát správal inak než k iným organizáciám, ktoré tlačí do znižovania počtu zamestnancov či znižovania ich úväzkov – ako sú napríklad vysoké školy. Nemôžeme sa ubrániť dojmu, že navrhovaný kľúč navyšovania príspevku pre cirkvi bol účelovo zvolený na základe snahy poskytnúť cirkvám čo najviac peňazí, keďže minimálna mzda na Slovensku je pomerne nízka a možno očakávať jej zásadné navyšovanie.

Čo bude ďalej?

Na záver sme tiež vyjadrili naše presvedčenie, že cirkvi by mali od štátu získavať dotácie len pre konkrétne služby a projekty, ktoré sú prospešné pre celú spoločnosť, podobne ako občianske združenia. Výdavky na platy kňazov a prevádzku administratívnych centier cirkví majú byť výhradne zodpovednosťou členov jednotlivých cirkví a dlhodobým cieľom by malo byť dosiahnutie tohto stavu.

Medzirezortné pripomienkové konanie trvá do 6. júna. Ak naša hromadná pripomienka dovtedy získa aspoň 500 podpisov, bude predkladateľ povinný uskutočniť tzv. rozporové rokovanie s nami. Z rozporového rokovania sa uskutoční zápisnica a výsledok sa premietne do vyhodnotenia pripomienkového konania. O tom, že k návrhu boli podané pripomienky verejnosti, musí byť informovaná aj vláda.

Budeme radi, ak podpíšete našu hromadnú pripomienku na stránke financovaniecirkvi.sk a pomôžete nám s jej propagáciu. Ďakujeme za každý podpis a zdieľanie!

Kategórie: Aktivity

Štítky: , , , , , ,