Viac ako tretina Kanaďanov je bez náboženského vyznania

Kanada sa stáva čoraz sekulárnejšou krajinou. Podľa tamojších výsledkov sčítania obyvateľov 2021 uviedlo 34,6 % ľudí, že sa nehlásia k žiadnemu náboženstvu. Ich podiel sa za 20 rokov viac ako zdvojnásobil. Počet kresťanov naopak neustále klesá. Len o niečo viac ako polovica obyvateľstva (53,3 %) sa stále hlási ku kresťanstvu.

Rastúca náboženská rozmanitosť

Sčítanie tiež potvrdilo rastúcu náboženskú rozmanitosť krajiny. Kým kedysi prevládajúce kresťanstvo stráca prívržencov a pribúda ľudí bez vyznania, rastú aj niektoré menšie náboženské komunity. Podiel moslimov sa zvýšil na 4,9 %, podiel hinduistov na 2,1 % a podiel sikhov takisto na 2,1 %. Počet budhistov sa nezmenil a ostal na úrovni 1 %. Tradičné domorodé presvedčenia zastáva 0,2 % obyvateľov Kanady.

Pokles religiozity v kanadskej spoločnosti sa odráža aj v zisteniach inej nedávno publikovanej štúdie, podľa ktorej menej Kanaďanov považuje náboženské alebo duchovné presvedčenie za dôležité vo svojom živote. Okrem toho došlo aj k poklesu praktizovania náboženstva.

Medzi kresťanmi má najväčšiu podporu katolícka cirkev (29,9 %). Okrem nej funguje v krajine množstvo protestantských cirkví a iných kresťanských denominácií, z ktorých však len tie dve najväčšie – Zjednotená a Anglikánska cirkev – majú podiel vyše 3 %.

zdroj: Wikipédia

Zločiny katolíckej cirkvi

Katolícka cirkev má Kanade veľmi neslávnu minulosť. Medzi rokmi 1936 a 1959, za vlády premiéra Maurice Duplessis, skončili v nútenej starostlivosti cirkevných inštitúcií desaťtisíce kanadských detí, ako aj ďalších stotisíc sirôt, ktoré boli dovezené do Kanady z Veľké Británii a Írska počas druhej svetovej vojny a po nej. Školské vzdelanie im bolo odopreté, jednotlivé cirkevné rehole ich využívali na manuálnu prácu. Ich program zvyčajne zahŕňal monotónnu drinu, lekcie katechizmu a náboženskej indoktrinácie. Disciplínu udržiavali bitím palicou a pravidelným pôstom. Deťom tvrdili, že sú opustené Bohom a narodené v hriechu. Preživší hovoria o psychickom a fyzickom týraní ako aj o sexuálnom zneužívaní.

Ďalšie cirkevné zločiny vyšli najavo len nedávno. Od mája 2021 objavili úrady na pozemkoch bývalých cirkevných škôl vyše 1300 neoznačených hrobov s pozostatkami detí pôvodných obyvateľov. Podľa vládnej vyšetrovacej komisie zomrelo v cirkevných školách z dôvodu zanedbávania a chorôb viac ako 4000 študentov. Žiaci sa zo strany učiteľov a vychovávateľov veľmi často stretávali s fyzickým a sexuálnym násilím a ponižujúcim správaním. Tieto zločiny dosiahli takých rozmerov, že ani Vatikán ich už nemohol ignorovať a v júli 2022 sa pápež František ospravedlnil za zlo spáchané katolíckou cirkvou na deťoch domorodých obyvateľov.

Kategórie: Články

Štítky: , , , , , ,