Valné zhromaždenie Európskej humanistickej federácie

Humanisti z celej Európy sa zišli tento víkend vo Vroclave v Poľsku, kde sa v piatok 19. 5. 2017 uskutočnilo valné zhromaždenie EHF, za ktorým nasledovala dvojdňová konferencia s podtitulom “Humanizmus a racionalizmus: súčasné výzvy a nápady pre budúcnosť”. Na valnom zhromaždení bolo zvolené nové vedenie EHF, ktoré môžete nájsť na oficiálnej stránke.

Anna Záborská (KDH), europoslankyňa

Ako súčasný predseda Ethosu som sa zúčastnil valného zhromaždenia a konferencie aj ja. Okrem iného padla reč aj na Jána Figeľa, ktorý je v súčasnosti osobitný vyslanec EÚ pre náboženské slobody vo svete. Prekvapivo bol pochválený za konštruktívne stretnutie, napriek obavám EHF z jeho konzervatívneho a katolíckeho pozadia – aj keď otázka budúcej spolupráce je stále otvorená. Slovenskí konzervatívci sú jedna z tém, s ktorou sa stretávame na takmer každom stretnutí európskych humanistov. Naší europoslanci, ako napríklad pani Záborská (KDH), sú veľmi aktívni odporcovia humanistických myšlienok a aktívne bojujú napríklad proti potratom alebo právam LGBTI ľudí.

Ďalšou témou otvorenou na zhromaždení bolo zneužívanie výhrady vo svedomí katolíckou cirkvou v Európe. Výhradu vo svedomí má podpísanú ako medzinárodnú zmluvu so Svätou stolicou aj Slovenská republika. V Európe je momentálne bežné, že sa táto výhrada vo svedomí zneužíva na odmietnutie vykonania akéhokoľvek zákona, ktorý sa katolíckej cirkvi nepáči. Deje sa teda to, že starostovia odmietajú uzatvárať zväzky medzi gejmi a lesbami. Taktiež doktori odmietajú vykonávať interrupcie do takej miery, že v niektorých krajinách musia vznikať zväzy lekárov, ktorí sú ochotní tento zákrok vykonať, inak by ženy mali problém k nemu pristúpiť.

Tiež sa riešil znepokojujúci trend, kedy si cirkvi a konzervatívci prisvojili ľudskú dôstojnosť ako ich koncept, ktorý následne používajú ako argument pre presadzovanie svojich záujmov. Koncept ľudskej dôstojnosti však nie je výsadou cirkví, skôr naopak, cirkvi často útočia na dôstojnosť ľudí, ktorí cirkvám nesedia do ich videnia sveta, a tak narúšajú ľudskú dôstojnosť žien, ktoré podstúpili interrupcie, útočia na LGBTI ľudí alebo degradujú liberálne žijúcich ľudí napríklad nežijúcich v manželskom zväzku.

Kampaň “Prebuď sa, Európa!”

Jedným z úspechov EHF za minulý rok bola kampaň Wake up Europe (Prebuď sa, Európa!). Aj vďaka tejto kampani bol prednedávnom aktivovaný voči Maďarsku článok 7, čo znamená, že Európska únia začína konečne konať vo veci postupného ničenia občianskych slobôd v Maďarsku.

Po valnom zhromaždení sa v sobotu a v nedeľu konala konferencia, v rámci ktorej prebehli štyri panelové diskusie na témy, “Populizmus a demokracia v Európe: výzvy a odpovede”,

Panel o populizme

“Politická korektnosť a sloboda slova: kde stoja humanisti?”, “Čo dnes znamená byť Európanom? Hľadanie európskej identity”, “Kritické myslenie v digitálnej dobe? Robí nás moderná technológia múdrejšími?”. Panelovej diskusie o populizme som sa zúčastnil aj osobne, vďaka čomu som mal možnosť európskej komunite humanistov odprezentovať súčasný stav na Slovensku, ktorý bol prijatý so záujmom a diskusie sa viedli aj osobne po skončení oficiálnej časti.

 

 

 

Kategórie: Aktivity

Štítky: , , ,