Tlačová správa – Protestná akcia na podporu obetí sexuálneho zneužívania v cirkvi

Dnes sme do médii zaslali tlačovú správu v nasledovnom znení:

Dobrý deň,

Dňa 13.8.2021 o 17:00 v Košiciach sa uskutoční podujatie na podporu obetí sexuálneho zneužívania zamestnancami cirkvi. Cieľom podujatia je:

 1. Pripojiť sa k výzve na stretnutie Pápeža Františka s obeťami sexuálneho násilia.
 2. Poukázať na obštrukcie a obtiaže s ktorými sa stretávajú poškodení po nahlásení svojho prípadu.
 3. Apelovať na dôkladné a nezávislé vyšetrovanie týchto prípadov orgánmi činnými v trestnom konaní (OČTK) a to aj v prípade, že ide o prípady premlčané, pretože takéto vyšetrovanie môže byť nápomocné pri odhaľovaní stále aktívnych páchateľov trestnej činnosti.
 4. Žiadať, aby OČTK dodržiavali pri vyšetrovaní nasledovný štandard:
  1. Zabezpečili vypočutie obete psychológom, či pod dohľadom psychológa, so špecializáciou na sexuálne zneužívanie.
  2. Zabezpečili, aby obeť nebola traumatizovaná opakovanými výsluchmi.
  3. Zabezpečili, aby prípad viedol vyšetrovateľ bez akýchkoľvek sociálnych väzieb na páchateľa či spoločenstvo veriacich z jeho okruhu.
 5. Vyzvať, aby cirkev hlásila všetky jej známe kauzy OČTK a k obetiam pristupovala s maximálnou citlivosťou, v súlade s nariadeniami Pápeža Františka.
 6. Vyzvať na takú úpravu procesu nahlasovania a vyšetrovania káuz sexuálneho zneužívania, aby bol takýto proces pre obete jednoduchý, bezpečný, dostupný a dôveryhodný.
 7. Vyzvať veriacich, aby na obete neútočili a nevystavovali ich poníženiu, ale naopak aby poškodeným prejavili dôveru a podporu, ktorú potrebujú nie len obete, ale rovnako aj svedkovia trestných činov sexuálneho násilia.

Stretnutie sa uskutoční pred Eparchiálnym úradom gréckokatolíckej cirkvi v Košiciach na Dominikánskom Námestí 2. Udalosť na Facebooku

Podujatie organizujú hnutie ETHOS v spolupráci so združením Pro Čistou Církev

Nadväzuje na protestnú akciu v Bratislave. Zároveň je súčasťou akcii naviazaných na návštevu pápeža Františka na Slovensku.

Kategórie: Aktivity

Štítky: , , ,