Stanovisko o.z. ETHOS k zriadeniu postu parlamentného kaplána

Občianske združenie ETHOS, združenie sekularistov, protestuje proti zriadeniu postu parlamentného kaplána. Štátne inštitúcie patria rovnako všetkým a preto na ich pôde nie je prípustná činnosť jedinej cirkvi. Navyše je nevhodné, aby akákoľvek cirkev pôsobila v inštitúcii, od ktorej sa očakáva racionálna správa štátu a nie útecha v modlení.

Poslanci NR, tak ako zamestnanci v akejkoľvek inej prevádzke, majú dostatok príležitostí na duchovný život mimo svojho pracoviska.

Kuriozitou je, že tento nápad nevznikol v hlave nejakého politika snažiaceho sa získať hlasy cirkvi poslušných voličov, ale ide o požiadavku Konferencie biskupov Slovenska. Dokazuje to, že predstavitelia majoritnej cirkvi stratili akúkoľvek súdnosť a cit pre život v 21. storočí.

Zriadenie postu parlamentného kaplána, navyše iba pre jednu z 18 registrovaných cirkví na Slovensku, predstavuje ďalší krok ku klerikalizácii štátu, ktorý sa podľa ústavy neviaže na žiadne náboženstvo.

Žiaľ, zďaleka nejde o prvú takúto aktivitu. Už veľa rokov sa v parlamente konajú modlitebné stretnutia poslancov, stavajú sa kaplnky na ministerstvách a štátnych úradoch a dochádza k čoraz užšiemu prepojeniu katolíckej cirkvi so štátom. Dokonca bol vytvorený samostatný štátny úrad, ktorý v rozpore so svojim oficiálnym poslaním šíri propagandu katolíckej cirkvi za peniaze všetkých daňových poplatníkov, čo považujeme za neprijateľné.

Kategórie: Stanoviská

Štítky: , , ,