Stanovisko k interrupčnej tabletke a náboženským zásahom do zdravotníctva

Minister zdravotníctva Palkovič sa vyjadril, že je otvorený odbornej diskusii o interrupčnej tabletke, ktorú by rád viedol výhradne vo vecnej rovine. Podľa neho nejde o etickú a už vôbec nie o náboženskú záležitosť. Tiež nejde o to, či a za akých okolnosti by mali byť interrupcie legálne, ale výhradne len o spôsob ich vykonávania, tak aby boli bezpečné a podľa najmodernejších postupov.

Je absurdné, že na jednej strane sú interrupcie na Slovensku legálne, a na druhej sú lekári nútení vykonávať tento legálny zákrok zastaralým a rizikovejším spôsobom. Jeden zákon žiada od lekára postup lege artis, druhý mu to neumožňuje. Ženy sú tak úplne zbytočne nútené k operačným zákrokom v celkovej anestéze. Tabletka mala byť už v roku 2013 povolená aj na Slovenku, zasiahli však katolícki biskupi a politici im, ako už mnohokrát, ustúpili.

Podľa odborníkov a gynekológov na to, že nemáme interrupčnú tabletku, neexistuje žiadny racionálny dôvod a o jej zavedenie sa usilujú už mnoho rokov. Aj Svetová zdravotnícka organizácia, ktorá je práve tou medzinárodnou autoritou v oblasti zdravia, jednoznačne odporúča všetkým štátom, aby zaviedli medikamentóznu interrupciu. Hovorí o nej ako jednej z najšetrnejších foriem.

Široká odborná diskusia teda už dávno prebehla – aj celosvetovo, a preto je tabletka skoro vo všetkých ostatných európskych krajinách už dávno zavedená.

Ozývajú sa však aj náboženskí fundamentalisti. Okrem rôznych ultrakonzervatívnych a klérofašistických spolkov aj KDH apeluje na vládu, aby ignorovala názor gynekológov. Vládu pritom pokrytecky obviňujú z presadzovania ideológie, pričom v skutočnosti sú to práve oni sami, ktorí tu presadzujú svoju náboženskú ideológiu a chcú, aby sa ňou riadili aj všetci ostatní občania SR. Už sa do toho začal miešať aj katolícky biskup Haľko, podľa ktorého je tabletka vraj „chemická vojna proti rodiacemu sa životu”. Okrem tejto agresívnej rétoriky však iné argumenty nemajú. Preto sa nemožno ubrániť dojmu, že keď už sa náboženským fanatikom zatiaľ nepodarilo interrupcie zakázať, chcú ženám za ich „nesprávne” rozhodnutie aspoň čo najviac znepríjemniť život a potrestať ich zbytočným operačným zákrokom.

Občianske združenie ETHOS týmto vyjadruje plnú podporu gynekológom v presadzovaní ich odborného stanoviska. Považujeme za neprípustné, aby o tejto otázke rozhodovali katolícki biskupi a náboženskí fundamentalisti, ktorých sa táto problematika vôbec netýka, nemajú potrebné odborné vzdelanie na jej posúdenie a odmietajú ju z čisto ideologických dôvodov. Bolo by veľmi nešťastné ich tlaku znova ustúpiť.

Kategórie: Stanoviská

Štítky: , , , , ,