Prieskum potvrdil silný vplyv cirkví v zdravotníctve

Za posledné dva roky sme čelili neuveriteľným 19 návrhom na sprísnenie či zákaz interrupcií. Aj v súčasnosti je v parlamente ďalší takýto návrh poslankyne Záborskej a opäť hrozí, že prejde. Predkladatelia týchto návrhov pritom účelovo vytvárajú nepravdivý dojem, že ženy na Slovensku majú ľahký prístup k interrupciám. V skutočnosti to tak nie je a ženy musia prekonávať množstvo prekážok.

Zneužívanie výhrady svedomia

Organizácia Možnosť voľby zrealizovala v pondelok 20.9.2021 odbornú diskusiu na túto tému, kde predstavila aj výsledky prieskumu o dostupnosti interrupcií na Slovensku. Prieskum okrem iného opäť potvrdil silný vplyv cirkví, ktorý môže viesť k tomu, že sa interrupcie stanú pre niektoré ženy nedostupnými:   

Podľa prieskumu organizácie Možnosť voľby až 34 percent  opýtaných zdravotníckych zariadení umelé prerušenie tehotenstva odmieta. Náboženské presvedčenie ako dôvod odmietnutia uviedlo až 27 percent z nich. Nejde pritom o individuálne rozhodnutie lekárov, ale inštitucionálne odmietnutie poskytovania legálnej interrupcie. Pravdepodobnosť, že si všetci praktizujúci lekári v danom zariadení uplatnili výhradu svedomia je pritom mizivá. To, že vierovyznanie nepriamo zasahuje do prístupu žien k umelému prerušeniu tehotenstva, dokazuje situácia vo viacerých nemocniciach. Nemocnice odmietajú poskytnúť legálnu interrupciu, pretože slúžia ako školiace pracovisko pre študentov z katolíckych či kresťanských univerzít. Nemocnica v Ružomberku uviedla, že zákrok neposkytuje z dôvodu spolupráce s Katolíckou univerzitou v Ružomberku na základe Zmluvy o spolupráci. Podľa informácii Možnosti voľby sa však v samotnej zmluve takáto podmienka neuvádza.

„Výhrada svedomia“ pre celú inštitúciu, ktorá nie je osobným rozhodnutím dotyčného lekára, ale je mu vnucovaná vedením tejto inštitúcie, je naozaj absurdnosť, ktorá nemá so svedomím nič spoločné. Zdá sa, že určitá skupina veriacich tu vyslovene zneužíva „výhradu svedomia“ k tomu, aby znemožňovala ľuďom prístup k takým liekom a zákrokom, ktoré si cirkev nepraje. Nejde pritom iba o interrupcie, ale napríklad aj o antikoncepciu, ktorú niektoré lekárne a zamestnanci lekární odmietajú pacientkam vydávať z náboženských dôvodov.

Politici nepočúvajú odborníkov, ale biskupov

Ďalší zásadný problém je, že odborníci sú z diskusie o interrupciách často vylúčení. Väčšina odbornej obce napríklad dlhodobo poukazuje na zastaranosť chirurgickej interrupcie a navrhuje zaviesť medikamentóznu formu, ktorá je bežne používaná vo svete a považuje sa za menej rizikovú a šetrnejšiu. Interrupčná tabletka mala byť už dávnejšie povolená aj na Slovenku, zasiahli však katolícki biskupi a politici im, ako už mnohokrát, ustúpili.

„Už roky sa to pokúšame presadiť. Neúspešne. Pomaly už budeme patriť k posledným krajinám v Európe, kde je síce interrupcia povolená, ale nerobí sa potratovými tabletami,“ hovorí šéf Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti docent Martin Redecha.

Považujeme za neprijateľné, že politikov v tejto veci nezaujíma názor lekárov a odborníkov, ale iba názor biskupov – teda ľudí, ktorých sa táto problematika vôbec netýka, nemajú potrebné odborné vzdelanie na jej posúdenie a odmietajú ju z čisto ideologických dôvodov.

Podporujeme protestné akcie

Je treba konečne zastaviť neustále útoky na práva žien a jasne povedať NIE náboženskému fundamentalizmu. Združenie Možnosť voľby informovalo, že z posledných protestov zostalo tisíc variech, ktoré v parlamente neprijali. Za finančný príspevok si môžete „adoptovať“ varechu, na ktorú organizátorky napíšu odkaz, umiestnia ju do verejného priestoru, odfotia a zaplavia sociálne siete. Finančný príspevok bude použitý na pripravované protesty vo viacerých mestách (forma bude závisieť od pandemickej situácie).

Chcete aj vy finančne podporiť hnutie a protesty proti obmedzovaniu práv žien? Ak máte účet na Slovensku, peniaze môžete poslať združeniu Možnosť voľby na SK52 1100 0000 0029 2190 2147 a do správy pre príjemkyne uveďte „NEBUDEME TICHO“. V prípade zahraničného úctu bude treba kontaktovať Možnosť voľby cez facebook alebo instagram a pošlú vám presné inštrukcie. 

Za akúkoľvek pomoc vám ďakujeme. Pripomíname, že minule návrh Záborskej na sprísnenie interrupcií neprešiel iba o jeden hlas. Je preto veľmi dôležité, aby sme neboli ticho!

Kategórie: Články

Štítky: , , , , , , ,