Otázky pre kandidátku na komisárku pre deti Máriu Vargovú

17.2. prebehne v Národnej rade opäť voľba novej komisárky pre deti. O túto funkciu sa uchádzajú dve kandidátky – poslankyňa Katarína Hatráková z Kresťanskej únie a Mária Vargová, ktorá je psychologička a riaditeľka Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch.

V minulosti sme už písalo o tom, prečo Hatrákovú považujeme za nespôsobilú pre túto funkciu. Žiaľ prvé kolo voľby opäť ukázalo, že stranícka príslušnosť a „správne“ vierovyznanie sú pre mnohých poslancov dôležitejšie ako odborná spôsobilosť. Medzitým vychádza najavo stále viac znepokojivých informácií o Hatrákovej. Opakovane sa verejne aj v praxi zastáva násilných rodičov. Týrané ženy odrádzala od toho, aby sa obrátili na súd, a navrhovala im terapie a uzatváranie dohôd s násilníkmi. Svojou výpoveďou na polícii spochybnila tvrdenia dvoch žiačok základnej školy, ktoré sa školskej psychologičke zverili s tým, že ich otec týra. Počet medializovaných prípadov, v ktorých Hatráková pochybila, už prekročil únosnú mieru. Jej postupy škodia konkrétnym ľuďom a aj deťom, ktoré by ako komisárka mala ochraňovať. Proti jej voľbe sa jasne vyjadrili aj predstavitelia Ligy za duševné zdravie SR, Linky detskej istoty, Únie materských centier a ďalších organizácií, ako aj psychológovia i psychoterapeuti.

Občianske združenie Ethos vyslovilo podporu druhej kandidátke Márii Vargovej. A zďaleka pritom nejde len o voľbu „menšieho zla“. Konečne máme šancu dostať skutočne kvalifikovanú komisárku pre deti, ktorá má najlepšie predpoklady vykonávať túto funkciu dôstojným spôsobom, bez ohľadu na politické a ideologické záujmy.

Pred voľbou sme Márii Vargovej poslali tri otázky, na ktoré nám dala nasledujúce odpovede.

Chceli by sme Vás poprosiť o krátke vyjadrenie k nasledovným otázkam, ktoré chceme pripojiť k listu adresovanému poslancom NR SR.

1. V čom podľa Vás môže byť detská ombudsmanka deťom najviac nápomocná?


UKPD považujem za jednu z najdôležitejších inštitúcií, aké vieme pre deti vytvoriť. Má dohliadať na to, aby práva detí boli aplikované v každej oblasti ich života. Je potrebné zohľadňovať všetky stránky života dieťaťa.

2. Aké Vaše skúsenosti dávajú predpoklad úspešného výkonu funkcie, o ktorú sa uchádzate?

Mojím klientom je a bolo vždy dieťa. Nie strana sporu, nie inštitúcia, zamestnanci ani povesť žiadneho z dospelých. Viem priniesť pohľad, ktorý nie je jednorozmerný, nesústredí sa iba na jednu oblasť života dieťaťa – napríklad na prostredie, v ktorom vyrastá. Viem, čo znamená spolupráca s inštitúciami nielen štátnej správy, ale aj neziskového sektora. Mám prehľad o legislatíve, aj legislatívnych postupoch a bola som pri tvorbe strategických materiálov na národnej, medzinárodnej úrovni a pri tvorbe legislatívy – napríklad podpore multidisciplinárneho prístupu v oblasti ochrany detí pred násilím. Pri každej z týchto pracovných činností je záujem dieťaťa na prvom mieste.

3. Sekularisti sa obávajú, že Vaša protikandidátka, by nedokázala k výkonu svojej funkcie pristupovať dostatočne nestranne a odborne. Nemusia sa niečoho podobného obávať vo Vašom prípade veriaci?

Najvyššie hodnota pre mňa je život dieťaťa, bezpečné prostredie, zabezpečenie rozvoja vo všetkých jeho oblastiach. A tak presvedčenie, ideológia, pôvod, farba pleti, vierovyznanie, ani prostredie z ktorého pochádza nerozhoduje. Deti sa nedelia na deti konzervatívcov alebo deti liberálov, ani deti voličov koalície, opozície alebo nevoličov. Deti vnímam z pohľadu mojej profesie (aj aktuálnej, nie len tej na ktorú ašpirujem) na tie, ktoré v nejakej oblasti a v nejakom čase potrebujú pomoc a podporu a na tie, ktoré ju nepotrebujú. Alebo aspoň nepotrebujú pomoc inštitucionalizovanú.

Ďakujeme za odpovede a želáme Vám čo najväčší úspech pri voľbe i iných snaženiach.

Kategórie: Články

Štítky: , ,