O nespravodlivom zákone o registrácii cirkví rozhodne Európsky súd pre ľudské práva

Od roku 2017 platí na Slovensku absurdný zákon, ktorý prakticky zabraňuje registrácii akejkoľvek novej cirkvi. Na registráciu vyžaduje podpisy až 50 000 dospelých členov, ktoré je v podmienkach SR v podstate nemožné získať a tak vytvára monopol 18-tich už registrovaných náboženských spoločností. Zatiaľ čo registrované cirkvi majú vytvorené vysoko nadštandardné podmienky pre svoju činnosť, tie neregistrované nemajú možnosť ani len získať právnu subjektivitu. Ide o jasnú diskrimináciu náboženských menšín, ktoré je v rozpore s náboženskou slobodou a princípmi sekulárneho štátu.

Poslanec Tomáš Valášek (PS) predložil tento rok návrh, ktorým by sa znížil potrebný počet podpisov, v parlamente však neprešiel. Na zmenu nespravodlivého zákona chýba politická vôľa. Ani splnomocnenkyňa vlády pre ochranu slobody vierovyznania náboženským menšinám zatiaľ nijako nepomohla.

Neregistrovaná starokatolícka cirkev preto pripravuje sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva. Starokatolíci pritom zdôrazňujú, že im nejde o získanie štátneho príspevku, keďže od začiatku otvorene podporujú finančnú odluky cirkví od štátu a sú hrdí na to, že nie sú závislí na štátnom príspevku.

Na podrobnosti sme sa spýtali starokatolíckeho kňaza Martina Kováča, ktorý nám dal nasledujúce odpovede:

1. Neexistuje žiadna možnosť, aby diskrimináciu náboženských menšín vyriešili slovenské súdy?

Podľa vyjadrení skúsených právnikov a právničiek, ktorí nám pomáhajú s prípravou sťažnosti, v prípade, že ako sťažovatelia nemáme možnosť v rámci právneho systému SR k dispozícii možnosť uplatniť akýkoľvek právny prostriedok nápravy voči porušovaniu našich práv, je možné obrátiť sa priamo na ESĽP – a existujú na to aj konkrétne príklady, na ktoré sa odvolávajú.

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva navrhovalo aj možnosť napadnutia súčasného zákona na Ústavnom súde po inej línii, než v minulosti. Podanie na Ústavný súd ale nevieme iniciovať sami. Z hľadiska zákona to môžu urobiť len presne vymedzené štátne orgány (prezidentka, generálny prokurátor, ombudsman, skupina poslancov…). Nikto z nich to ale zatiaľ neurobil.

2. Aká je šanca na úspech sťažnosti a predpokladaná doba súdneho konania?

Veríme a dúfame, že šanca na úspech je pomerne veľká. Aj na základe viacerých doterajších rozsudkov ESĽP v podobných prípadoch. Hovoríme ale zrejme o horizonte niekoľkých rokov.

3. Podporujú vás v tejto veci aj predstavitelia už registrovaných cirkví a „kresťanskí“ politici alebo im vyhovuje súčasný stav?

Naše úsilie o zmenu súčasného spôsobu registrácie cirkví minulý rok v súvislosti s otvoreným listom Anne Záborskej podporili aj dvaja najvyšší predstavitelia menších registrovaných cirkví na Slovensku: Štefan Rendoš, superintendent Evanjelickej cirkvi Metodistickej a Benjamín Uhrín, predseda rady Bratskej jednoty baptistov. Podporili nás tiež desiatky osobností z oblasti teológie a duchovného života v ČR a SR.

Jedinú legislatívnu iniciatívu za zmenu tohto absurdného zákona vyvinul poslanec Tomáš Valášek. Práve tzv. „kresťanskí“ poslanci a poslankyne ju vtedy nepodporili, kritizovali a zablokovali (viď článok „Kresťanskí poslanci“ proti náboženskej slobode a Reakcia na prejav poslanca NR SR Jána Szőllősa).

Občianske združenie ETHOS podporuje rovnosť všetkých cirkví a starokatolíkom v ich spravodlivom zápase drží palce.

Kategórie: Články

Štítky: , , , , ,