Kritické myslenie (nielen) pre deti

S nárastom informácií rastie aj počet dezinformácií – či už úmyselných alebo neúmyselných – a preto rastie aj naša zodpovednosť naučiť deti pracovať s týmito informáciami, aby sa nestali ľahkými obeťami bludov.

Dobrou pomôckou pritom môže byť kniha „Klikal som a čítal som“ (autori Marek Jurkovič a Ján Kurinec, rok vydania 2020). Je napísaná zaujímavým, ľahko zrozumiteľným a niekedy aj vtipným spôsobom, formou rozhovoru chlapca s dospelým. Kníh o kritickom myslení pre detí zatiaľ nie je veľa a často ani mnohí dospelí nevedia rozoznať pravdivé tvrdenia od klamstiev. A čo sa dá z tejto knihy naučiť?

Dôveryhodnosť informácií

V prvých kapitolách sa dozvieme, ako si overiť informácie z kníh a na internete. Nie je dôležité, či človek, ktorý niečo tvrdí, je slávny, ako vyzerá, z akej krajiny pochádza atď., ale či tej veci, o ktorej hovorí, naozaj rozumie, či ide o overiteľný fakt alebo len o osobný názor.

Pri odborných knihách býva uvedený zoznam použitej literatúry a recenzenti, ktorí kontrolovali kvalitu obsahu knihy. Tiež si treba všímať, kto je autor knihy a v ktorom vydavateľstve vyšla – či ide o renomované vydavateľstvo, ktoré už v minulosti vydalo kvalitné knihy.

Hlavne na internetových stránkach a sociálnych sieťach, kde môže hocikto zverejňovať texty v podstate bez kontroly, je treba byť zvlášť opatrný. Často sa tam šíria nepravdivé informácie, ktoré sú dookola kopírované bez toho, aby sa dalo vypátrať, kto je pôvodný autor.  

Argumentačné klamy a vedecké pojmy

V ďalších kapitolách sú na jednoduchých príkladoch vysvetľované rôzne argumentačné klamy, ktoré sa často používajú v diskusiách. Ide o argument, ktorý predstavuje osobný útok, argument falošnej autority, falošnú dilemu a ďalšie.   

Naučíme sa aj základne pojmy o tom, ako funguje veda. Keď vedci po niečom pátrajú alebo niečo skúmajú, ich výsledky tvoria súbor poznatkov. Na základe týchto poznatkov vzniká tzv. vedecký konsenzus – zhoda názoru významnej väčšiny vedcov.

Vedecká teória je súbor faktov získaných na základe výskumu. Teórie vysvetľujú, ako svet funguje. Tento pojem má teda vo vede úplne odlišný význam ako v bežnej reči, kde si veľa ľudí predstavuje teóriu ako nejakú nepodloženú domnienku.

Veda pre deti

Medzitým vyšli aj ďalšie dve zaujímavé knihy v edícii Veda pre deti, ktoré tiež vydal Ján Kurinec – Najznámejšie experimenty vo fyzike a Najznámejšie experimenty v psychológii. V prvej sa dozvieme niečo o tom, že vo vede existuje základy výskum a aplikovaný výskum a niekoľko príbehov o slávnych vedcoch, vďaka ktorým dnes existujú veci, ktoré nám každodenne uľahčujú život. V druhej sú opísané experimenty, ktoré psychológovia a psychologičky robili v 20. storočí, pričom v hlavnej úlohe boli väčšinou deti – menšie, väčšie, niekedy v skupine, niekedy samostatne.

V papierovej forme sú tieto knihy žiaľ momentálne vypredané, ale dajú sa kúpiť ako E-kniha.

Kategórie: Články

Štítky: , , , , , ,