Hoax o 71 pohlaviach

Jeden z najčastejších a zároveň najbizarnejších hoaxov, ktorý sa tu šíril hlavne pred parlamentnými voľbami, je tvrdenie, že tu údajne niekto „presadzuje 71 (prípadne ľubovoľný iný počet) pohlaví“. Tento nezmysel sa opakoval tak často, že očividne išlo o cielenú dezinformačnú kampaň.

Dokonca aj teraz po voľbách sa to sype odvšadiaľ, v rôznych variáciách o tom hovoria viacerí známi politici nielen na sociálnych sieťach, ale aj v televízii a prakticky hocikde.

Zle preložená správa

Svoj pôvod má tento hoax pravdepodobne v správe z roku 2014 o tom, že anglický facebook umožňuje užívateľom výber z 71 rodových identít. Túto správu prevzali aj niektoré slovenské médiá, pričom však slovné spojenie „gender identities“ chybne preložili ako „pohlavia“.

Pri pohľade na zoznam týchto možností nastavenia je jasné, že skutočne ide o identitu a nie o pohlavie. Ich vysoký počet vznikol najmä tým, že sa v tomto zozname veľakrát opakuje v podstate to isté, napríklad pre transrodových mužov sú tu možnosti Female to male trans man, Female to male transgender man, Female to male transsexual man, F2M, T* man, Trans, Trans Male, Trans Man, Trans Person, Trans*Male, Trans*Man, Trans*Person, Transexual, Transexual Male, Transexual Man, Transexual Person, Transgender Person, Transmasculine…

Iste sa môžeme pýtať, či výber z takého vysokého počtu identít nie je pre užívateľov skôr mätúci a neprehľadný. Predpokladáme však, že tí, ktorí o tom rozhodli, to mysleli dobre a proste len chceli, aby sa v tom našiel úplne každý. Tiež si treba uvedomiť, že Facebook resp. Meta nie štátna inštitúcia, ale súkromná firma a na svojich stránkach si môže písať, čo uzná za vhodné.

Ale akú súvislosť to má so Slovenskom?

Najčastejšie sa tvrdenie o údajnom „presadzovaní 71 pohlaví“ objavilo počas volebnej kampane v súvislosti so stranami, ktoré presadzujú zrovnoprávnenie LGBT ľudí, teda najmä PS a SaS. Avšak v programe PS ani v programe SaS nič také nenájdete. Obe strany tam majú bod o registrovaných partnerstvách, PS navyše aj bod, ktorý by transrodovým ľuďom uľahčil tranzíciu. Nie je tam ani slovo o 71 rodových identitách a už vonkoncom nie o 71 pohlaviach.

Zatiaľ čo pri chybnom preklade správy o nastaveniach britského facebooku mohlo ísť o nedopatrenie, spojenie tejto správy so slovenskými politickými stranami je čisté klamstvo a výmysel.

Možno sa teraz pýtate: A čo ostatné organizácie? Veľa sa v poslednej dobe hovorilo o sexuálnej výchove v školách a o učebnici, ktorú kritizovali katolícki biskupi. Čo ak niekto plánuje v školách šíriť nejaké nepravdivé informácie ohľadom počtu pohlaví?

Predmetnú učebnicu nakoniec ministerstvo školstva pod vedením Jána Horeckého (ktorý je aktuálne poslancom za KDH) napriek odporúčaniu odborníkov neschválilo, lebo ministra znepokojili obrázky pohlavných orgánov. Výhrady sa teda týkali obrázkov a nie textu.

Učebnicu pripravilo občianske združenie Intymyta a mala byť určená pre deti na druhom stupni základných škôl. Toto združenie ponúka rôzne vzdelávacie materiály a workshopy pre učiteľov, rodičov, žiakov a lekárov. Okrem toho predáva knihu „Ja v tvojom veku…!“ o vzťahovej a sexuálnej výchove.

Knihu sme si pozreli a opäť sme v nej nenašli nič, s čim by sa nedalo súhlasiť. Na svojej internetovej stránke ako aj v knihe združenie uvádza, že každé dieťa je po narodení zaradené do určitej kategórie na základe biologických charakteristík – je mu pripísané pohlavie, a že u nás rozlišujeme iba dve kategórie – žena a muž. Biologické pohlavie je súhrn piatich biologických prvkov: pohlavné chromozómy, hormóny, hormónová expresia / hormonálne receptory, vnútorné pohlavné orgány a vonkajšie pohlavné orgány.

Ďalej združenie spomína, že existujú aj intersexuálni ľudia, ktorí sa narodili so znakmi oboch pohlaví, a že napríklad v Rakúsku a Nemecku je možné u týchto ľudí v úradných dokladoch do kolónky pohlavia uviesť „divers“ (rôzne) prípadne „inter“ (medzi).

Ako sme už uviedli, žiadna politická strana na Slovensku aktuálne nemá zavedenie takejto dodatočnej kategórie v dokladoch pre intersexuálnych ľudí v programe. Avšak aj keby to tak bolo, nič strašné by sa nestalo. Podobne ako pri registrových partnerstvách by opäť išlo o niečo, čo by pomohlo tým, ktorých sa to týka, a zároveň nijako neublížilo tým, ktorých sa to netýka.

Úspešná dezinformačná kampaň

Na tomto príklade môžeme pekne vidieť, ako funguje dezinformačná kampaň. Z nejakej úplne nepodstatnej veci, ktorá na život ľudí na Slovensku nemá nijaký vplyv (v tomto prípade nastavenia britského facebooku) niekto vytvoril obrovského strašiaka a úmyselne ho spojil so slovenskými politickými stranami, ktoré s nim nemajú nič spoločné. Potom už stačilo toto klamstvo stále dookola opakovať.

Nedá sa presne určiť, do akej miery to nakoniec ovplyvnilo volebný výsledok, ale s najvyššou pravdepodobnosťou to dotyčným stranám uškodilo a naopak pomohlo tým, ktoré strašili voličov touto vymyslenou hrozbou.

Na druhej strane považujeme aj za chybu takto poškodených politických strán a organizácií, že tento hoax dostatočne nevyvracali a nevysvetľovali. Zrejme sa spoliehali na to, že takýmto bludom snáď nikto normálny neuverí… no žiaľ, uveril. Je to poučením do budúcich volieb.

Kategórie: Články

Štítky: , , , , , ,