EHF sa pripojila k stanovisku občianskych združení o budúcnosti Európy

Včera sa EHF (ktorej členskou organizáciou je aj Ethos) pripojila k 176 občianskym združeniam, ktoré podpísali spoločné stanovisko o budúcnosti Európy, pred prednesením správy o stave Únie, ktorú má Európskemu parlamentu adresovať predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Stanovisko je tiež adresované hlavám štátov EÚ a ich vládam, ktoré sa stretnú na špeciálnom summite v piatok v Bratislave, aby prerokovali budúcnosť Únie po odchode Británie.

Občianske združenia, reprezentujúce občanov Európy, touto bezprecedentnou koalíciou 177 rôznych organizácií vyslali za ľudí, ktorých zastupujú, signál členským štátom EÚ a EÚ samotnej, že Európa sa nedá vybudovať bez jej občanov.

Navyše, pozerajúc na kombináciu výziev, ktorým momentálne náš kontinent čelí, a zvyšujúcej sa nedôvery občanov voči EÚ, v ktorej je stále zložité dosiahnuť ťažké rozhodnutia, stanovisko občianskych združení má za cieľ upozorniť EÚ (jej vedenie aj členské štáty), že súčasná situácia je neuspokojivá: sú nutné kvalitatívne zmeny k inkluzívnej, otvorenej, spravodlivej a udržateľnej spoločnosti, ktorá existuje pre všetkých ľudí, nezávisle na ich veku, sociálnom zázemí alebo národnosti.

Európa je na križovatke a budúcnosť európskej spolupráce a jej výhod je v ohrození. Ide o budúcnosť našej spoločnosti a toho, ako chceme byť vnímaní vo svete. Budúcnosť našej planéty a Európy, v ktorej budú vyrastať naše deti. Súčasná kríza podčiarkuje urgentnú potrebu zamyslenia sa nad základnou otázkou: Ako zabezpečíme, že európsky projekt bude znovu smerovať k jeho prísľubu mieru, demokracie a solidarity? Ako môže Európa pracovať pre jej obyvateľov?

Príliš veľa ľudí naprieč Európou je nespokojných a nedôverčivých voči Európskej únii a cíti vzdialenosť jej inštitúcií a politík od občanov. Ale existujú skupiny horlivých politikov, obchodných únií, komunitných skupín a nevládnych organizácií naprieč celou Európou, ktoré sú pripravené konať a pracovať nad obnovou Európy. Spolu môžme tvarovať budúcnosť Európy, ktorá bude inkluzívna, otvorená, spravodlivá a ktorá pracuje pre ľudí všetkých vekových kategórií, sociálnych vrstiev a národov.

Ako budeme postupovať, aby sme si vytvorili Európu, ktorú chceme a potrebujeme?

Celé stanovisko je dostupné tu

Kategórie: Aktivity

Štítky: , , ,