Deti veriacich sú vo vzdelávaní diskriminované

Na našom webe postupne zverejníme texty rečníkov Pochodu za odluku cirkvi od štátu, ktorý sa uskutočnil 1. decembra 2019. Ako prvý zverejňujeme prejav predsedu Ethos, Metoda Rybára.

Nesplnené požiadavky Novembra 89

Príjemné nedeľné popoludnie. Ďakujem Máriovi za prednesenie požiadaviek pochodu a za to, že nás popohnal k tomu ho zorganizovať. 30 rokov po nežnej revolúcii je totiž už najvyšší čas na dokončenie odluky cirkvi od štátu.

Málo ľudí vie, že siedma z 12 požiadaviek Verejnosti proti násiliu a Koordinačného výboru slovenských vysokoškolákov bola “Žiadame dôslednú odluku cirkvi od štátu”.

Dnes, keď vidíme aký vplyv má, najmä katolícka, cirkev a koľko peňazí cirkvi dostávajú zo štátneho rozpočtu, určite nemôžeme hovoriť o dôslednej odluke. Aby sme túto odluku mohli považovať za dôslednú, musí vláda splniť minimálne požiadavky tohoto pochodu.

Zdroj: SNA

Slovenská republika musí odstúpiť od Vatikánskych zmlúv. “Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.” 

Vatikánske zmluvy sú v priamom rozpore s duchom tohto ustanovenia v našej ústave. Zaväzujú totiž Slovensko k diskriminačnej podpore katolíckej cirkvi. 

Privilégiá katolíckej cirkvi nie sú dostupné neveriacim ani členom iných registrovaných a neregistrovaných cirkví.

Vyučovanie náboženstva je diskriminačné

Jedným z príkladov je vyučovanie náboženstva na verejných školách. To sa deje aj kvôli vatikánskym zmluvám. 

A pozor, nejde o vyváženú religionistiku, ale o vyučovanie náboženstva, väčšinou katolíckeho. Menšie školy majú často problém zabezpečiť vyučovanie pre menšinové náboženstvá, napríklad kvôli malému počtu detí daného vyznania

Neregistrované náboženstvá takéto právo nemajú vôbec, čo je diskriminačné. Existujú prípady, kedy alternatíva k náboženstvu, etická výchova, tiež nie je riadne zabezpečená kvôli malému počtu detí bez vyznania.

Kvôli tomu deti iného vyznania a deti bez vyznania buď nemajú takúto vyučovaciu hodinu vôbec, alebo ju majú v režime spojenia viacerých ročníkov.

Ak máte v triede študentov od prváka po deviataka, nedá sa rozumne postupovať vo vzdelávaní etiky. Rôzne koncepty morálky, filozofie a etiky na seba nadväzujú a učiteľ nemôže riešiť paralelne 9 rôznych stupňov výučby.

Navyše, deti zúčastňujúce sa hodín náboženstva etickú výchovu nedostanú vôbec. Náboženské vyučovanie má častokrát od etiky veľmi ďaleko, alebo sekulárnym etickým princípom priam odporuje.

Toto je diskriminačné voči týmto deťom, keďže nemajú prístup k rovnakému vzdelaniu ako ich rovesníci. Náboženské vyučovanie patrí do chrámov a nie do verejných škôl.

Financovanie cirkví je neférové

Slovenská republika tiež musí ukončiť priame financovanie cirkví štátom. Tento rok registrované cirkvi, tie, ktoré financovanie explicitne neodmietli, spolu dostali 47 miliónov EUR. 

Z toho katolícka cirkev 28 miliónov, a napríklad 2. a 3. najväčšia Evanjelická cirkev augsburského vyznania a Gréckokatolícka cirkev každá takmer 5 miliónov.

Ku katolíkom sa v roku 2011 prihlásilo 60 percent ľudí, k evanjelikom však len necelých 6 percent a ku gréckokatolíkom dokonca menej ako 4 percentá obyvateľstva.

K neveriacim sa pritom prihlásilo viac ako 13 percent ľudí, čo je viac ako ku gréckokatolíkom a evanjelikom dokopy.  Tieto cirkvi pritom dostávajú ročne približne 10 miliónov eur.

Cirkvi, náboženské organizácie a niektorí veriaci pritom oslavovali, keď napríklad Filmovému festivalu inakosti a Dúhovému PRIDE ministerstvo kultúry stoplo podporu vo výške asi 50 000 eur.  To je zhruba tisícina toho, čo dostávajú cirkvi.

A zatiaľ čo aktivity ako PRIDE sa snažia o ochranu práv všetkých ľudí na Slovensku, niektoré cirkvi práva menšín ako LGBTI alebo reprodukčné práva žien priamo alebo nepriamo napádajú. 

Metd Rybár a Andrej Lúčny (zľava) na Pochode za odluku cirkvi od štátu. Dobrovoľníci vľavo držia znenie prvého článku Ústavy Slovenskej republiky.

Aj kvôli tomu dnes žiadame o ochranu slobodnej voľby v otázke interrupcií a tehotenstva. Osobná integrita žien nemôže byť v sekulárnom štáte ovplyvňovaná náboženskými ideológiami.

Ministerstvo kultúry prednedávnom upravilo financovanie cirkví. Žiaľ, k horšiemu. Podľa nového spôsobu financovania už nebudú dotácie cirkvám viazané na platy duchovným. Cirkvi tak budú môcť tieto financie využiť prakticky na čokoľvek. Teda aj na kampane proti základným právam žien alebo napádanie práv menšín.

Doteraz to samozrejme robili nepriamo, keďže svoje príjmy nemuseli používať na financovanie svojho kléru, keďže to zabezpečoval štát.

Dobrá správa je, že financovanie už nebude naviazané na počty duchovných ale na počty veriacich. Preto vyzývame verejnosť, aby sa v sčítaní obyvateľstva v roku 2021 nebála prihlásiť k neveriacim, ak nesúhlasia s takýmto spôsobom priameho financovania cirkví.

To som pritom ani neotvoril výnimky v daňovej oblasti, keďže to je kapitola sama o sebe. Aj napriek priamemu financovaniu a daňovým a iným výhodám sa cirkev nevie dôstojne postarať o kultúrne dedičstvo, napríklad už spomínanú Kapitulskú ulicu v Bratislave.

Namiesto toho štátne financie priamo alebo nepriamo využíva na negatívne kampane proti ľudským právam a na šírenie svojej ideológie.

Cirkevné štátne sviatky popierajú sekulárnu podstatu Slovenskej republiky

V neposlednom rade žiadame o zrušenie štatútu štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja pre náboženské sviatky. 

V súčasnosti iba katolícka cirkev má takúto výsadu, čo je diskriminačné pre ľudí iného vyznania, ktorí si na rozdiel od katolíkov musia na oslavu svojich sviatkov brať dovolenky alebo neplatené voľno. 

Sekulárny štát, akým Slovenská republika je, nemôže preferovať v oblasti štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja jednu cirkev a vôbec by nemala oficiálne sláviť cirkevné sviatky.

Občianske združenie Ethos, ktoré tu ako jeho súčasný predseda zastupujem, sa už niekoľko rokov snaží o odstránenie neprávosti v tejto oblasti. Medzi iným medzi našimi cieľmi je

  • budovanie a posilňovanie sekulárnej spoločnosti, ktorá sa neviaže na žiadne náboženstvo ani ideológiu a je založená na svetonázorovej neutralite
  • presadzovanie rovnosti všetkých občanov bez ohľadu na ich svetonázor, náboženské, názorové, rasové, etnické, rodové, politické, sociálne, kultúrne alebo iné rozdiely a sexuálnu orientáciu
  • ochrana práv ateistov, agnostikov, skeptikov a iných racionálne a slobodomyseľne zmýšľajúcich ľudí

Sme radi, že tento pochod podporila aj European Humanist Federation, ktorá zastupuje sekulárne a humanistické organizácie z celej Európy a ktorej členom je aj Ethos.

Ak sa k nám chcete pridať, budeme veľmi radi. Môžete tak spraviť na stránke sekularisti.sk.

Ďakujem.

Kategórie: Názory

Štítky: , , , , ,