Budú cirkevní predstavitelia aj naďalej nad zákonom?

Pred rokom veľa ľudí pobúril prípad kňaza z Dolného Kubína, ktorý za dlhoročné sexuálne zneužívanie maloletého dievčaťa dostal iba podmienku. Zároveň sa ukázalo, že obeť sa zdôverila inému farárovi, ktorý informácie o dianí vo farnosti posunul vedeniu cirkvi. Prípadom sa tak začala zaoberať cirkev, ktorá viedla vlastné vyšetrovanie a na políciu ani rodičom to nenahlásila. Až otec inej obete upozornil orgány činné v trestnom konaní o dianí na fare.

Vyhovárajú sa na Vatikánske zmluvy

Cirkev sa pritom vyhovára na Vatikánske zmluvy, ktoré jej garantujú spovedné tajomstvo, konkrétne na článok 8 základnej zmluvy: (1) Spovedné tajomstvo je nedotknuteľné. Nedotknuteľnosť spovedného tajomstva zahŕňa právo odmietnuť vypovedať pred štátnymi orgánmi Slovenskej republiky. (2) Slovenská republika garantuje aj nedotknuteľnosť tajomstva informácie, ktorá bola ústne alebo písomne zverená pod podmienkou mlčanlivosti osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou.

To si vykladajú tak, že ak sa farár dozvie hoci aj o vražde, nikto ho nemôže postihovať za to, že tento trestný čin nenahlási na polícii – aj keď ostatní ľudia sú povinní tak urobiť, inak sa samí dopúšťajú trestného činu.

Ani v tomto konkrétnom prípade nikto z cirkevných predstaviteľov, ktorí o zneužívaní vedeli a nenahlásili ho na polícii, potrestaný nebol.

Ani bývalí pápeži obetiam nepomohli

To, že katolícka cirkev takýmto spôsobom zneužíva spovedné tajomstvo na ututlávanie trestnej činnosti, nie je ničím novým a týka sa dokonca aj najvyššieho vedenia RKC. Nedávno vyšlo najavo, že aj bývalý pápež Ján Pavol II. ešte ako krakovský arcibiskup umlčiaval obete sexuálneho zneužívania a pedofilných kňazov namiesto vylúčenia z cirkvi presúval z jednej fary na druhú. Jedného sexuálneho predátora dokonca až do Viedne.

Aj o ďalšom bývalom pápežovi Benediktovi XVI. sa v posledných rokov hovorilo najmä v súvislosti s pedofilnými škandálmi. Závery vyšetrovania ukázali, že Benedikt úmyselne nekonal v štyroch prípadoch zneužívania detí v čase, keď bol arcibiskupom v nemeckom Mníchove. Nakoniec sám pripustil, že vo svojom vyjadrení k správe o zneužívaní v mníchovsko-freisinskej arcidiecéze urobil nepravdivé vyhlásenie. Od júna 2022 dokonca čelil žalobe v kauze sexuálneho zneužívania.

Na to, že cirkev problém dostatočne nerieši, dlhodobo upozorňuje aj bývalý cirkevný sudca Jan Rozek, ktorý založil organizáciu Pro čistou církev: „Povedali mi to aj vo Vatikáne, že problémy sa budú riešiť len ak bude pošpinené meno cirkvi, ak budú demonštrácie a medializované kauzy. Vtedy toho predstaveného hodí cirkev cez palubu, inak nie. Takto to bohužiaľ v cirkvi je.

Vzhľadom na tieto skutočnosti je úplne absurdná predstava, že stačí, keď cirkev vedie svoje vlastné vyšetrovanie. Ktorej inej organizácii podozrivej z trestnej činnosti je dovolené, aby sa vyšetrovala sama? Na čo potom vlastne máme súdy a políciu?

V iných krajinách musí cirkev oznámiť zneužívanie detí

Ututlávanie zločinov cirkevnými predstaviteľmi už viedlo k tomu, že napríklad v Austrálii kňazi musia oznámiť, ak sa v spovedi dozvedia o zneužívaní detí. Austrálski politici došli k záveru, že spoveď by v takýchto prípadoch nemala byť nedotknuteľná a že pred zákonom si musia byť všetci rovní – radoví občania i kňazi.

Vo Francúzsku, kde predstavitelia cirkvi zneužili až 330-tisíc detí, biskup arogantne vyhlásil, že „spovedné tajomstvá sú silnejšie ako zákony republiky“.

Francúzsky minister spravodlivosti s nim však zásadne nesúhlasil: Ak kňaz počas spovede dostane informácie o existencii takýchto skutočností, či už od obete alebo páchateľa, potom má imperatívnu povinnosť tieto skutočnosti oznámiť. Ak tak neurobí, musí byť odsúdený. Hovorí sa tomu neprekážanie zločinom alebo priestupkom.“

Na Slovensku na túto problematiku najnovšie upozornila strana SaS, ktorá tento týždeň predstavila „beta verziu“ svojho volebného programu. V nej uvádza v bode č. 69: „Modifikujeme Vatikánske zmluvy tak, aby neumožňovali utajenie trestných činov z dôvodu spovedného tajomstva“ – k veľkej nevôli klerikálnych politikov, ktorí to považujú za zásah do náboženskej slobody.

Občianske združenie ETHOS má v tejto veci jasný názor. Odmietame, aby sa určitá skupina ľudí stavala nad zákon, najmä pri takých ohavných zločinoch, ako je zneužívanie detí.

Kategórie: Názory

Štítky: , , , , , , , , , , ,