Znova hrozí ďalšie navyšovanie štátneho príspevku pre cirkvi

Už je to tu: Ako bolo avizované v legislatívnom pláne na tento rok, financovanie cirkví sa má meniť. Ministerstvo kultúry sa sťažuje, že vraj cirkvi majú málo. Predpokladáme preto, že im štátny príspevok plánuje opäť zvýšiť a pritom neveriacich a náboženské menšiny – tak ako doteraz každá vláda – úplne ignorovať.

Len ťažko sa ubrániť predstave, že ide o pokus vlády kúpiť si podporu cirkví pre svojho kandidáta tesne pred prezidentskými voľbami. Slová ministerky o tom, že treba všade šetriť, pre cirkvi očividne neplatia, pre tie sa zopár miliónov navyše vždy nájde.

Menej veriacich, ale čoraz viac peňazí

Výsledky sčítania obyvateľov z roku 2011 aj 2021 pritom ukázali, že veriacich registrovaných cirkví je čoraz menej. Ich počet za posledných 20 rokov znížil z pôvodných 4,5 miliónov na 3,7 miliónov. Najväčšia Rímskokatolícka cirkev v tomto období stratila cca 670-tisíc veriacich. Dlhodobo klesá aj počet základných cirkevných obradov.

Presne opačný vývoj však môžeme sledovať pri štátnom financovaní cirkví. Registrované cirkvi dostávajú od štátu množstvo rôznych dotácií, ktoré ani nie je možné presne vyčísliť, preto tu píšeme iba o príspevku, ktorý každý rok automaticky dostávajú „len tak“ – bez toho, aby ho museli používať na konkrétny účel a aby štát mohol k tomu niečo povedať. Zatiaľ čo v roku 2000 cirkvi dostali „len“ 17 miliónov eur, v súčasnosti je tu už skoro 60 miliónov!

Tvrdenia ministerstva

Cirkvám to ale stále nestačí. „I keď cirkvi používajú takmer celý príspevok štátu na mzdové náležitosti, dokážu z neho zabezpečiť takmer len minimálnu mzdu svojich zamestnancov, predovšetkým duchovných,” upozorňuje ministerstvo. To je však v prvom rade problém cirkví a je úplne nezmyselné prezentovať to ako problém celého štátu a všetkých občanov SR. Je výhradne len chybou cirkví, že sa odmietajú prispôsobovať klesajúcemu počtu veriacich a úmerne k nemu redukovať počet svojich zamestnancov a prevádzok. Považujeme za neprijateľne, aby ministerstvo nútilo všetkých daňových poplatníkov čoraz viac prispievať na náboženské organizácie, s ktorými nemajú a nechcú mať nič spoločné.   

Ministerstvo taktiež konštatuje potrebu precizovať vzťah výšky príspevku štátu a prípadnej zmeny počtu veriacich konkrétnej cirkvi. K tomuto vyjadreniu sme veľmi skeptickí. Dobre si pamätáme, ako ministerstvo tvrdilo to isté pri poslednej zmene zákona v roku 2019 – aj vtedy sa vraj malo pri financovaní cirkví brať ohľad na počet veriacich. V skutočnosti však k tomu nikdy nedošlo, keďže prípadný pokles štátneho príspevku znemožňuje nesplniteľná podmienka poklesu počtu veriacich o viac ako 10 % v období 10 rokov. Sčítanie obyvateľov 2021 preto nemalo vôbec žiadny vplyv na výšku príspevku a občania nemajú prakticky žiadnu možnosť, ako jeho výšku ovplyvniť.

Dajme im najavo svoj nesúhlas!

Z predchádzajúcich kampaní vieme, že sa neveriaci dokážu účinne brániť, pokiaľ im niekto priamo siahne na ich práva. Napríklad odpor proti návrhom poslankyne Záborskej na sprísnenie interrupcií bol naozaj silný. Avšak pokiaľ ide „len“ o ďalšie štátne milióny a ďalšie nadpráva pre cirkvi, mnohých to až tak netrápi. Toto uvažovanie je ale chybné z viacerých dôvodov.

Jednak tieto peniaze budú chýbať inde a zostane menej pre tých, ktorí ich skutočne potrebujú. Cirkvi dnes vykazujú miliardový majetok a mohli by sa bez problémov financovať samy. Ďalšia vec je, že cirkevní predstavitelia výrazne zasahujú do politiky, pripomienkujú zákony, pred voľbami hovoria svojim veriacim, koho majú a nemajú voliť. Sme teda povinní platiť tých, ktorých služby nielen nevyužívame, ale ktorí konajú priamo proti nášmu presvedčeniu a robia politické kampane za potláčanie našich práv.

Sme však presvedčení, že závislosť na štáte nie je ani v záujme samotných členov registrovaných cirkví. V skutočnosti súčasný model financovania cirkví na Slovensku škodí nielen neveriacim, ale aj veriacim a prospieva iba biskupom, ktorým dáva moc na úkor veriacich.

Pripravovaný návrh vlády môže súčasné úzke prepojenie štátu a cirkví ešte viac prehĺbiť. Namiesto odluky cirkví od štátu, ktorú si praje väčšina občanov a ktorá patrila k základným požiadavkám z Novembra 89, zrejme opäť pôjdeme presne opačným smerom. Urobme preto všetko, čo je v našich možnostiach, aby súčasný absurdný a nespravodlivý zákon o financovaní cirkví nebol nahradený ešte horším!

Verejnosť má možnosť zasielať podnety pre prípravu novely na adresu cirkevného odboru Ministerstva kultúry. Budeme radi, ak túto možnosť využijete.

Kategórie: Články

Štítky: , , , , ,