V USA sa konala Reason Rally

24. marca 2012 sa v USA konala akcia „Reason Rally“ (Zhromaždenie rozumu), najväčšie zhromaždenie sekulárneho hnutia v svetovej histórii, organizované najvplyvnejšími sekulárnymi organizáciami z celého sveta. Zúčastnili sa ho aj známe osobnosti ako Richard Dawkins, James Randi, Lawrence Krauss, Dan Barker, P. Z. Myers a mnohí ďalší.

Okrem spoločnej dobrej zábavy a vystúpení rôznych aktérov chceli organizátori týmto stretnutím dosiahnuť tieto tri ciele: povzbudiť váhajúcich ľudí, aby priznali svoju podporu sekulárnych hodnôt, zbúrať stereotypy a predsudky o ľuďoch bez vierovyznania a uzákoniť ich rovnosť v politike. Akcia sa uskutočnila v otvorenom priestore Národného parku vo Washingtone, na rovnakom mieste, kde Martin Luther King v roku 1963 predniesol svoju slávnu reč „I Have a Dream“ (pri Lincolnovom pamätníku). Napriek dažďu a chladu prišlo podľa odhadov cca 20 000 účastníkov. Fotky si môžete pozrieť na stránke reasonrally.org.

Napriek tomu, že americkí „zakladajúci otcovia“ trvali na odluke cirkví od štátu, pretože si želali byť oslobodení od donucovacej moci rôznych cirkví, má náboženstvo v USA dnes väčší vplyv, než v mnohých európskych krajinách a voči ateistom tam existuje veľa predsudkov. Je to vidieť hlavne pred voľbami, keď kandidáti na prezidenta hlasne proklamujú svoju kresťanskú vieru a odsudzujú neveriacich. Situácia sa však pomaly, ale iste mení a zvyšuje sa počet tých, ktorí sa nehlásia k žiadnemu náboženstvu.

Hlavnými podporovateľmi Reason Rally sú:

• Americkí ateisti
• Americká humanistická asociácia
• Americká ateistická aliancia
• Táborové hľadanie
• Centrum pre slobodné bádanie
• Spoločnosť slobodného myslenia
• Ateisti v ozbrojených silách a voľnomyšlienkari
• Sekulárna koalícia za Ameriku
• Aliancia sekulárnych študentov
• Spoločnosť za humanistický judaizmus
• Stiefelova nadácia slobodného myslenia
• Brajti
• Nadácia pre vzdelanie Jamesa Randiho
• Nadácia Richarda Dawkinsa
• Zjednotená koalícia rozumu

Kategórie: Články

Štítky: , ,