V Maďarsku sa k náboženstvu hlási už menej ako polovica občanov

Takmer rok po sčítaní obyvateľov v Maďarsku boli zverejnené výsledky. Ukázalo sa, že podobne ako v iných európskych krajinách aj tam počet veriacich dlhodobo klesá a k náboženstvu sa hlási už menej ako polovica populácie. Prípravu sčítania a zverejnenie výsledkov sprevádzali nezrovnalosti.

Sčítanie v Maďarsku sa uskutočnilo v októbri 2022 – až jedenásť rokov po predchádzajúcom sčítaní, lebo kvôli pandémii bolo odložené o rok.

Výsledky sú pozoruhodné: 40,1 percenta neodpovedalo na otázku o svojej náboženskej príslušnosti (inak ako u nás bola táto otázka dobrovoľná) a ďalších 16,1 percenta uviedlo, že sú bez vyznania. Len 43,4 percenta Maďarov sa hlási k niektorej z kresťanských cirkví a necelých 44 percent sa hlási k nejakému náboženstvu.

Ako sme informovali, maďarskí ateisti robili kampaň k sčítaniu. Sčítací formulár ponúkal aj možnosť prihlásiť sa k ateizmu, ktorá však bola nesprávne zaradená medzi náboženstvá. Štatistický úrad vtedy prisľúbil, že ateistov pripočíta k ľuďom bez vyznania. Vo výsledkoch však počet ateistov nakoniec nebol zvlášť uvedený a tak nie je úplne jasne, či úrad naozaj takto postupoval. Tieto zmätky pochopiteľne nahnevali maďarských ateistov a mohli do istej miery skresliť výsledky.

Pokles veriacich isto nepotešil autokratickú maďarskú vládu, ktorá sa pravidelne odvoláva na „kresťanské hodnoty“ a „kresťanské tradície“ a sekularizáciu na Západe považuje za škodlivú.

Cirkvi, ktoré pomáhajú šíriť vládnou propagandu, sú v Maďarsku všemožne zvýhodňované a dostávajú štedrú finančnú podporu. Dokonca aj cirkevné škandály so zneužívaním detí, ku ktorému došlo aj v Maďarsku, vládne médiá dlho ignorovali. Pred sčítaním rozbehla najmä katolícka cirkev veľkú kampaň, aby sa k nej ľudia prihlásili. Napriek tomu všetkému sa im však sekularizáciu zastaviť nepodarilo. 

Vysoký podiel ľudí, ktorí na otázku vôbec neodpovedali svedčí o tom, že téma náboženstiev má pre Maďarov čoraz menší význam a považujú ju skôr za súkromnú vec. Spomedzi tých, ktorí odpovedali na otázku, sú najväčšou skupinou rímskokatolíci (27,5 % obyvateľov). Odpoveď „bez vyznania“ označilo 16,1 % obyvateľov. Ďalšie väčšie skupiny sú reformovaní (9,8 %) evanjelici (1,8 %) a gréckokatolíci (1,7 %).

Konferencia biskupov Maďarska sa v krátkom vyhlásení teší, že z tých, ktorí sa hlásia k náboženstvu, sú viac ako dve tretiny katolíci. Skutočnosť, že počet katolíkov v Maďarsku za posledných 20 rokov klesol takmer o polovicu, radšej nekomentovala.

Zaujímavý je tiež pohľad na vekovú štruktúru. K náboženstvu sa prihlásili najmä starší ľudia nad 60 rokov. To naznačuje, že pri ďalšom sčítaní zrejme bude veriacich ešte menej.

Podľa medializovaných informácií dostali cirkvi predbežné informácie od Štatistického úradu už týždeň pred zverejnením údajov, čo tiež svedčí o úzkom prepojení štátnych orgánov s cirkvami. Avšak ani privilegované postavenie v štáte, finančná podpora či propaganda v médiách v prospech kresťanských cirkví nedokázali nič zmeniť na tom, že sekularizácia a odklon od náboženstva v Maďarsku pokračuje.

 Sčítanie obyvateľov2011 2022 
 NáboženstvoPočet veriacich%Počet veriacich%
rímskokatolícke3.691.38937,12.643.85527,5
reformované1.153.45411,6943.9829,8
evanjelické215.0932,2176.5031,8
gréckokatolícke179.1761,8165.1351,7
bez vyznania1.806.40918,21.549.61016,1
nezistené2.698.84427,23.852.53340,1

Kategórie: Články

Štítky: , , , ,