Úspešná kampaň sekularistov v Austrálii

Sčítanie obyvateľov sa konalo minulý rok aj v mnohých ďalších krajinách. Zatiaľ čo my sme na Slovensku robili kampaň #bezvyznania, aby sa ľudia neprihlásili len tak zo zvyku k cirkvám, ale vybrali si odpoveď podľa svojho skutočného presvedčenia, podobné kampane sa konali aj inde. V Austrálii sa za týmto účelom spojilo šesť sekulárnych, humanistických a ateistických organizácií, ktoré spolu vytvorili stránku censusnoreligion.org.au

Sčítanie 2021: Menej kresťanov, viac neveriacich

Na stránke upozornili, že údaje z predchádzajúceho sčítania ľudu presne neodrážajú zloženie obyvateľov podľa náboženstva. Bolo to spôsobené veľkým počtom Austrálčanov, ktorí pri sčítaní označili, že patria k nejakému náboženstvu, hoci v skutočnosti už toto náboženstvo nepraktizujú ani nevyznávajú. Údaje zo sčítania používa vláda a mnoho ďalších organizácií na množstvo dôležitých rozhodnutí, ako je výška verejných financií, ktoré náboženské organizácie dostávajú, vplyv náboženstva na verejné záležitosti a médiá. Autori stránky preto vyzývali tých, ktorí sa už nepovažujú za nábožensky založených, aby označili „bez náboženstva“.

Inak ako v slovenskom sčítaní bola v tom austrálskom odpoveď na náboženskú otázku dobrovoľná. Napriek tomu na ňu odpovedalo až 93 % ľudí. Koncom júna boli zverejnené výsledky.

Ukázalo sa, že rýchlo stúpa počet ľudí bez vyznania, rastie rozmanitosť náboženstiev a po prvý raz sa menej ako polovica Austrálčanov prihlásila ku kresťanstvu. Je to skvelý úspech pre tamojšie sekulárne organizácie.

Kresťanstvo je stále najrozšírenejším náboženstvom v Austrálii, pričom katolíkov je 20,0 %, protestantov 18,1 %, pravoslávnych 2,1 % a ostatných kresťanov 3,7%. Zatiaľ čo kresťanov postupne ubúda, čoraz viac ľudí sa nehlási k žiadnemu náboženstvu. Túto odpoveď v sčítaní ľudu 2021 označilo až 38,9 % ľudí. Pred desiatymi rokmi to bolo len 22 %. Aj ostatné náboženstvá rastú, ale naďalej tvoria len malú časť populácie. Hinduizmus označilo 2,7 % a islam 3,2 % obyvateľov.

Ako sa mení náboženstvo v Austrálii

V Austrálii bolo náboženstvo dlhodobo silne ovplyvňované skupinami prisťahovalcov. Viera Aborigénov, pôvodných obyvateľov Austrálie, ktorá je založená najmä na uctievaní prírody a vplyve predkov a snov, bola vytlačená inými náboženstvami a dnes sa k nej hlási už len málokto. Britská kolonizácia od 17. storočia priniesla do krajiny anglikánsku vieru. Po druhej svetovej vojne sa v dôsledku prisťahovalectva najmä z Talianska a Írska najpočetnejšou náboženskou skupinou stali katolíci. Od 90. rokov 20. storočia prichádzali prisťahovalci najmä z ázijsko-pacifického regiónu a tak rastie počet ľudí, ktorí sa hlásia k iným náboženstvám – budhistov, moslimov a hinduistov.

Rovnako ako v mnohých iných priemyselných krajinách, aj v Austrálii je stále viac ľudí, ktorí majú svoju osobnú vieru alebo spiritualitu s prvkami rôznych náboženstiev. Celkovo však náboženstvo hrá pre Austrálčanov skôr podradnú úlohu.

Na obrázku je vidieť, ako sa náboženské zloženia obyvateľstva Austrálie dlhodobo mení a dá sa predpokladať, že počet neveriacich tam zrejme čoskoro prevýši počet kresťanov.

zdroj: Wikipédia

Kategórie: Články

Štítky: , , , ,