Test potrebujete všade, do kostola však nie

Od pondelka 19. apríla sa uvoľnila veľká časť bezpečnostných opatrení v súvislosti s pandémiou covid-19. Otvorili sa ďalšie prevádzky ako aj ďalšie školské triedy, v kostoloch sa opäť konajú bohoslužby. V pôvodnej správe na stránke Ministerstva vnútra zo dňa 13.4., ktorú prevzali aj médiá, sme sa mohli dozvedieť, že pri všetkých novootvorených budovách a zariadeniach (obchody a služby, hotely, bazény, múzeá, zoo, botanické záhrady  apod.) sú uvoľnenia podmienené sedemdňovým testom. Tento test bol uvedený aj pre bohoslužby. Povinnosť mať sedemdňový test pri účasti na bohoslužbách však zrazu záhadne „zmizla“. V ďalšej tlačovej správe ministerstva zo dňa 18.4. je už cesta na bohoslužbu alebo na účel individuálnej duchovnej starostlivosti uvedená medzi výnimkami zo zákazu vychádzania bez testu.

Po veľkonočných výnimkách pre cirkvi sa tak cirkevní predstavitelia a ich politickí spojenci z Kresťanskej únie opäť vytešujú zo svojich nadpráv. Zase raz sa potvrdilo, že Slovensko je sekulárny štát iba na papieri.

Reakcie sekulárnych politikov

Túto nespravodlivosť si všimli aj niektorí politici, ktorí na ňu rýchlo odpovedali.

Poslanec SaS Miroslav Žiak napísal na facebooku:

VYZÝVAM HLAVNÉHO HYGIENIKA, ABY ZROVNOPRÁVNIL ĽUDÍ, KTORÍ VYTVÁRAJÚ HODNOTY S TÝMI, KTORÍ PRIJÍMAJÚ DARY.

16. apríla 2021 ÚVZ vydáva vyhlášku, ktorou upravuje a precizuje opatrenia zamedzujúce šírenie covid-19. Vyhláška reflektuje súčasnú zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu, zmierňuje opatrenia, vytvára podmienky pre otváranie ekonomiky, LENŽE…

Nastolené opatrenia sú nevyvážené v zmysle, čo platí pre jedno zariadenie, to neplatí pre druhé. Účasť na bohoslužbe alebo individuálnej duchovnej starostlivosti nie je podmienený negatívnym testom. Takmer v každom zariadení sa musíte preukázať negatívnym testom, ale bohoslužby majú výnimku. Vzhľadom na skutočnosť, že sa bohoslužieb zúčastňujú najmä rizikové kategórie obyvateľov, považujem to za veľmi nesprávne najmä z epidemiologického hľadiska na jednej strane a nespravodlivé voči ostatným zariadeniam na strane druhej.

DO OBCHODU S TESTOM DO KOSTOLA BEZ TESTU.
Použitie zásady rovnakého zaobchádzania tam, kde je to použiteľné absentuje. Opakovane vytvárame nerovnomerné podmienky pre zariadenia, rozdeľujeme spoločnosti tým, že umožňujeme jedným zariadeniam požívať väčšiu „voľnosť“ ako druhým…

K výnimke pre kostoly sa vyjadrila aj Lucia Plaváková, členka predsedníctva Progresívneho Slovenska:

ZVÝHODŇOVANIE VERIACICH JE DISKRIMINAČNÉ A ŠKODÍ AJ IM SAMOTNÝM

Od dnes sa môžu veriaci opäť stretávať na omšiach v kostoloch. Stalo sa tak vďaka zmene, ktorú minulý týždeň prijala vláda pri uvoľňovaní opatrení. Zarážajúce na tom je, že do kostola, na rozdiel od iných aktivít môžete ísť aj bez testu, a to aj do iného okresu. A do divadla, či kina vôbec, ani s testom. Ešte aj do prírody v čiernom okrese potrebujete test. Ale do kostola nie. Takýto prístup je jednoznačným zvýhodňovaním jednej skupiny obyvateľstva. Nežijeme však v teokracii, ale v demokracii.

Úprimne si myslím, že takéto zvýhodňovanie veriacich im v konečnom dôsledku škodí, lebo v očiach ostatných ľudí oprávnene vyvoláva hnev a pocit nespravodlivosti. A to nám tu budú neustále tvrdiť, ako sú veriaci na Slovensku utláčaní. To vážne? Lebo v realite dlhodobo vidíme niečo iné.

A dovolím si ešte jednu poznámku. Dlhodobo nás presviedčajú, že testovaním zachraňujeme životy a že chránime ním aj ľudí vo svojom okolí. A to teda v kostole ľudí ochraňovať nepotrebujeme? Tam sa nebodaj vírus nešíri? A Záborská s Vašečkom sa tým ešte chvália. Očakávala by som, že im bude skôr záležať na ochrane života veriacich, z ktorých mnohí patria do najrizikovejších skupín.

Nemám nič proti otváraniu kostolov, ak to odborníci a odborníčky vyhodnotia ako správne. Ale musím sa ozvať, keď vidím jednoznačnú nespravodlivosť a protežovanie jednej skupiny obyvateľstva na úkor inej. To do demokracie nepatrí.

K tomu niet čo dodať. Pamätajme pri ďalších voľbách, kto chráni zdravie a rovnaké práva nás všetkých a kto naopak iba plní želania biskupov.

Kategórie: Články

Štítky: , , ,