Stránka bezcirkvi.sk slávi rok od svojho vzniku

Pred rokom skupina členov z nášho občianskeho združenia vytvorila stránku bezcirkvi.sk, ktorá vám bezplatne ponúka formulár a informácie potrebné pre vystúpenie (a výmaz osobných údajov) z akejkoľvek cirkvi či náboženskej spoločnosti na Slovensku. Za ten čas formulár vygenerovalo vyše 500 ľudí.

Ako to funguje?

Po zadaní údajov vám príde vyplnený PDF formulár na vami zadaný e-mail. Vaše osobné údaje neukladáme. Formulár treba vytlačiť a poslať s notársky alebo matrikou overeným podpisom doporučene v obálke s návratkou na príslušnú faru. Z návratky zistíte, kedy si druhá strana prevzala zásielku.

Dôvodov, pre ktoré chcú členovia vystúpiť z cirkvi, je mnoho. Väčšinou ide o ľudí, ktorí získali členstvo v cirkvi, keď boli pokrstení ako malé deti bez svojho súhlasu a vedomia. Ďalšími dôvodmi môžu byť zasahovanie cirkevných predstaviteľov do politiky či rôzne škandály cirkví, napríklad zneužívanie detí kňazmi, nepoctivá správa cirkevného majetku alebo pokrytectvo pri zachovávaní kódexov ako aj postoje niektorých cirkví k ženám či homosexualite. V neposlednom rade je to aj prestúpenie z jednej cirkvi do druhej, s ktorej princípmi sa veriaci viac stotožňuje.

Cieľom stránky však nie je presvedčiť vás pre vystúpenie z náboženskej organizácie, len sprostredkovať jednoduchý, právne bezchybný, spôsob, ako tento cieľ dosiahnuť.

Prečo vznikla nová stránka?

Už pred mnohými rokmi existovali na Slovensku rôzne stránky, ktoré pomáhali ľuďom s formálnym vystúpením najmä z katolíckej cirkvi. Žiaľ, všetky tieto stránky po nejakom čase buď úplne zanikli alebo prestali riadne fungovať vzhľadom na to, že ich autori nemali čas sa im dlhodobo venovať.

Členovia o. z. Ethos sa preto rozhodli vytvoriť novú, aktuálnu stránku, ktorá sa v dvoch ohľadoch odlišuje od tých predchádzajúcich: vzťahuje sa nielen na katolícku, ale na akúkoľvek cirkev či náboženskú spoločnosť na Slovensku a ponúka formulár na základe slovenských zákonov (a nie podľa vnútorných pravidiel náboženských organizácií).

Niektoré cirkvi nedodržiavajú zákony

Na Slovensku existuje 18 registrovaných náboženských organizácií a každá z nich podmieňuje svojim členom vystúpenie z organizácie rôzne komplikovanými požiadavkami, ktoré sú de facto nezákonné. Ako pravdepodobne tušíte, cirkvi a náboženské spoločnosti neradi prichádzajú o svojich veriacich, preto sa vám rozhodli svojimi vnútornými predpismi odchod čo najviac znepríjemniť a sťažiť. Katolícka cirkev napríklad zvykne tvrdiť, že jednou z podmienok pre vystúpenie je osobný rozhovor s kňazom.

Zákon Slovenskej republiky ale hovorí jasne: Nikto nemôže občanom ukladať povinnosti nad rámec zákona a žiadny zákon cirkvám neumožňuje odmietnuť vaše vystúpenie z nich ani podmieniť vystúpenie akýmikoľvek povinnosťami.

Na stránke bezcirkvi.sk preto nedávno pribudol ešte ďalší formulár – odpoveď pre Rímskokatolícku cirkev, keď vám komplikuje odchod z nej.

Pokiaľ dodržíte postup na stránke a cirkev vám napriek tomu všetkému odmietne vyhovieť, môžete podať podnet na Úrad na ochranu osobných údajov, prípadne kontaktovať nášho advokáta, s ktorým sa dohodnete na ďalšom postupe.

Kategórie: Aktivity

Štítky: , , , ,