Stavajme mosty, nie steny

Stanovisko IHEU k prezidentským voľbám v USA.

IHEU (Medzinárodná humanistická a etická únia) je principiálne spätá s rovnosťou – je za ženské práva, sexuálne menšiny (LGBTI), proti rasizmu – a propaguje slobodu myšlienok a slova.

Donald Trump, novozvolený prezident USA, sa konzistentne vyjadroval proti kľúčovým právam v týchto oblastiach. Ako povedal Roy Speckhardt, výkonný riaditeľ Americkej humanistickej asociácie:

“Horšie ako spomalenie rýchlosti progresu je to, že ďalší prezident je v skutočnosti “spiatočnícky”. Tento spiatočník povedal “Som proti potratom a vymenujem do najvyššieho súdu takých sudcov, čo budú tiež.” Tento spiatočník povedal, keď sa ho pýtali na zákony o rúhaní, “Žiaden vodca, zvlášť náboženský vodca, by nemal mať právo kritizovať vieru niekoho iného.”

 

A tento spiatočník tiež povedal “Ideme chrániť kresťanstvo, a môžem to povedať. Nemusím byť politicky korektný. Ideme ho chrániť.”

 

Som vydesený, že také množstvo ľudí hlasovalo za zvrátenie progresu, ktorý naša komunita dosiahla za vlády prezidenta Obamu. Od dosiahnutia rovnosti manželstva pre LGBTQ Američanov po zachovanie voľby pre ženy, mám silný dôvod domnievať sa, že Amerika bola na správnej ceste k lepšej krajine pre všetkých, vrátane humanistov, ateistov a agnostikov.

 

Neviem čo sa stane počas nasledovných štyroch rokov. Ale jedno viem: všetci z nás v Americkej humanistickej asociácii sa budeme brániť. Nebudeme sa prizerať tomu, ako sú ohrozované naše slobody.

Nech je individuálna politická orientácia humanistov v širších oblastiach akákoľvek, humanisti sú už dlhšie znepokojení rastúcim populizmom, diskrimináciou neveriacich a úpadkom sekulárnych slobôd a tiež širším pocitom “krízy”, ktorá v mnohých ohľadoch zasiahla celý svet.

Úrad prezidenta USA by nemal zaujímať len Američanov. Dôsledky obsadenia tohto úradu sú v skutočnosti medzinárodné. Spojené štáty sú kultúrne a politicky vplyvné a sú výraznou vojenskou silou na svete. Ako najvplyvnejšia a najsilnejšia krajina na svete, Spojené štáty nastavujú trendy a majú dopad na omnoho väčší počet ľudí ako je počet obyvateľov USA. Existujú preto skutočné dôvody pre obavy, keď vezmeme do úvahy, že novozvolený prezident Donald Trump sa opakovane vyjadroval o tom, že Spojené štáty by nemuseli dodržiavať dohody o vzájomnej obrane, predstavil politiky ekonomickej izolácie a zaviazal sa znovu otvoriť dohody o boji s klimatickými zmenami.

Zatiaľ čo jednotliví humanisti môžu mať rôzny pohľad na zahraničnú, ekonomickú a environmentálnu politiku, smer, ktorý nastavil Trump v medzinárodnej politike, je jasne proti medzinárodnej spolupráci a za národnú výnimočnosť. Proti kooperácii za cieľom všeobecného prospechu medzi národmi. Za krátkozraký, sebecký záujem. A tiež proti  nesmiernemu vedeckému konsenzu o klimatickej zmene.

Spolu s členskými organizáciami IHEU – vrátane Amerických ateistov, Americkej etickej únie, Americkej humanistickej asociácie a Centrom pre verejnú mienku – a členmi IHEU po celom svete, budeme pracovať na rozširovaní humanistických myšlienok a odporovať bigotnosti a predsudkom. Na medzinárodnej scéne znásobíme našu snahu v propagovaní ľudských práv, budeme pokračovať v presadzovaní sekularizmu a sekulárnych slobôd a budeme klásť dôraz na to, že chceme takú budúcnosť, kde namiesto stavania stien medzi nami navzájom a medzi nami a inými ľuďmi, budeme spolu pracovať na spravodlivosti, mieri a hodnotách zhodujúcimi sa s ľudskou dôstojnosťou.

Originálne stanovisko IHEU

Kategórie: Stanoviská

Štítky: , ,