Požiadavka z Novembra 89 ostala splnená len z polovice

Prinášame vám príhovor Andreja Lúčneho z protestnej akcie Chceme odluku od Oroscha. Andrej Lúčny je informatik a občiansky aktivista. Pôsobí ako učiteľ na Matfyze a výskumník v komerčnej firme a od minulého roka tiež ako predseda občianskeho združenia ETHOS.

Našim bezprostredným impulzom, ktorý nás sem dostal, bol nehorázny prejav zo strany arcibiskupa Oroscha. Sme tu ale kvôli niečomu, čo presahuje tento jeden exces a to je odluka cirkvi od štátu. V tomto inštitúte vidíme nielen prostriedok na to, aby tí, čo sa nevedia stotožniť s takými prejavmi ako prejav arcibiskupa Oroscha, nemuseli na to prispievať finančne – na všeličo prispievame, ale vidíme v ňom v prvom rade prostriedok, ako zariadiť, aby sa cirkevní predstavitelia zodpovedali svojím členom cirkevného zboru. A teda, aby neboli ľudia pre cirkev, ako si to práve takí ako arcibiskup Orosch predstavujú, ale aby bola cirkev pre ľudí. V dobrom pre tých, ktorí o to majú záujem, a aby nebola pre tých ostatných, ktorí o to záujem nemajú. To je veľmi podstatné.

Odluka cirkvi od štátu, čo je základný program sekularizmu, je inak požiadavkou z Programového vyhlásenia Verejnosti proti násiliu z Novembra 89, ktorého výročie bude o týždeň. Jeho znenie vidíme na tomto transparente: bod 7: „Žiadame dôslednú odluka cirkvi od štátu“. A nemyslím si, že to slovo „dôslednú“ tam dali len tak nadarmo. Dnes sa častokrát spomína, že to vtedy mysleli len jednosmerne, t.j. že nie je správne, aby štát zasahoval do cirkví, a že v podstate toto bolo naplnené. Avšak v Novembri 89 šlo o to, že sme chceli nejakým spôsobom napodobniť Západ, pokrokovejšiu a civilizovanejšiu spoločnosť. A hoci nie všetci sme si vedeli predstaviť, čo to vlastne znamená, revolúciu formovali ľudia rozhľadení, ktorí tie vedomosti mali a oni aj takúto požiadavku vzniesli.

Žiaľ, ostala splnená len z polovice. Máme síce v ústave formálne hlavu č. 1, ktorá hovorí, že náš štát nie je zviazaný so žiadnym náboženstvom ani ideológiou, ale v praxi to častokrát neplatí a sú s tým problémy. Preto sme aj my z občianskeho združenia ETHOS spustili teraz petíciu, ktorá sa volá „Toto nemienime platiť“. Niektoré referencie má práve na výkon arcibiskupa Oroscha, ale ako hovorím, ide nám o podstatne viac.

Kategórie: Názory

Štítky: , , , , , ,