Posolstvo Jána XII

Nie sme až tak ďaleko v histórii ľudstva, ale zato sa pohybujeme v rozmedzí rokov 937 n. l. až 964 n. l. Prečo sú práve tieto roky zaujímavé? Dôvodom je život a najmä „príkladné” vládnutie najvyššieho katolíckej cirkvi a to presnejšie Jána XII To, že do funkcie nastúpi ako osemnásťročný ho prirodzene neurčuje k zvláštnym skutkom. Svoju ojedinelosť však medzi pápežmi, na tú dobu nie príliš výnimočnú, si buduje postupne. Ako špička v katolíckej cirkvi nielenže nevie po latinsky, ale zároveň jeho schopnosť písať je značne obmedzená, priam minimálna.

Po usadení sa na pápežský stolec sa skôr ako cirkevným a duchovným záležitostiam venuje ženám a dievčatám rozličného veku. Cirkevných hodnostárov však zaskočí jeho zvláštny počin, keď z Lateránskeho paláca urobí vykričaný dom a usporiada tam orgie, ktoré by možno aj Casanova odsúdil. Biskup Liutprand sa k týmto skutočnostiam toho času vyjadril: „Dievčatá, ženy, vdovy, mladé i staré przní rovno na hroboch svätých apoštolov.” Jeho neobvykle silnej túžbe sa nevyhnú ani jeho sestry, ktoré plačúc sú nútené ukojiť jeho chúťky. S týmito udalosťami sa posťažujú aj matke, ktorá sa mu išla ponosovať. Sťažovanie sa však skončilo brutálnym znásilnením matky synom.

Zato zhýralý pápež je z cirkevného majetku veľmi štedrý voči svojim milenkám. Za ich dobré „služby” ich odmeňuje zlatými kalichmi, ktoré bez zábran kradne v kostoloch a dokonca aj priamo v bazilike svätého Petra. Ján XII. sa nevyhne ani mocenskému boju, počas ktorého sa neštíti vraždám, urezaným končatinám odporcov – kardinálov. Skon tohto „príkladného” svätého otca nastane v posteli, keď jeho hrátky s milenkou preruší rozzúrený manžel obhospodarovanej manželky.

Kategórie: Články

Štítky: , , ,