Podporujeme iniciatívu za rovnoprávnosť „Ide nám o život“

Ani vražda dvoch mladých ľudí na základe sexuálnej orientácie nebol pre poslancov dôvodom, aby schválili aspoň symbolické zlepšenie práv LGBT ľudí na Slovensku. Namiesto toho viacerí aj naďalej šíria nenávisť a konšpirácie, spochybňujú motív páchateľa či sa sami stavajú do pozície obetí.

Poslanci opäť sklamali

Len krátko po teroristickom útoku sa niektorí politici z radov náboženských fundamentalistov (Matovič, Kuriak) verejne hrdo „priznali“ k väčšinovej heterosexuálnej orientácii. Z toho vyplýva, že sú buď úplne neschopní chápať súvislosti a vžiť sa do pocitov iných alebo skutočne sympatizujú s páchateľom a vysmievajú sa jeho obetiam. V každom prípade je zverejnenie takého vyhlásenia v takomto kontexte absolútne nevhodné a ďalším z mnohých dôkazov, že títo ľudia nie sú spôsobilí na výkon vedúcich štátnych funkcií.

Návrh SaS o partnerskom spolužití, ktorý by nezosobášeným párom rovnakého aj rôzneho pohlavia aspoň mierne uľahčil život, neprešiel do druhého čítania a podporilo ho len 50 zo 133 prítomných poslancov. Aj tí, ktorí najprv verejne uvažovali o jeho podpore, si to nakoniec pod rôznymi nezmyselnými zámienkami rozmysleli.

Boris Kollár nesprávne tvrdil, že ak by Slovensko odsúhlasilo registrované partnerstvá, našu krajinu by mohli žalovať a európske súdy by ju mohli donútiť k prijatiu zákona o sobášoch párov rovnakého pohlavia. V skutočnosti takáto európska legislatíva neexistuje.

Nádej z Európy

Dobrá správa je, že Európsky parlament veľkou väčšinou schválil rezolúciu, ktorú navrhol slovenský europoslanec Michal Šimečka (PS). Európsky parlament v nej odsudzuje zločin z nenávisti voči LGBT ľuďom na Slovensku a vyzýva náš parlament aj vládu na konkrétne kroky, ktoré majú zlepšiť ich situáciu. Je to silné gesto solidarity, ktoré je úplne na mieste a žiaduce, keďže slovenskí občania sú zároveň občanmi EÚ.

Samozrejme toto vyhlásenie našim fundamentalistom vo vláde nie je po vôli a už sa nechali počuť, že vraj je to v rozpore s právom EÚ a špeciálne s princípom subsidiarity. Toto tvrdenie však nie je pravdivé, keďže nejde o legislatívny návrh a uznesenie nijako nezasahuje do suverenity či kompetencií členských štátov.

Namiesto samotného problému sa tu opäť rieši len reakcia. Najlepšie by samozrejme bolo, keby SR sama dokázala ochrániť všetkých svojich občanov a poskytnúť im rovnaké práva aj bez výzvy EÚ. Správanie poslancov za posledné dva týždne a smutný výsledok hlasovania o partnerskom spolužití však ukázali, že pri súčasnom zložení parlamentu na to nie je žiadna vôľa.

Výzva „Ide nám o život“

V nadväznosti na všetky tieto udalosti vznikla iniciatíva „Ide nám o život“, ktorej cieľom je pomôcť LGBT ľuďom, ich deťom a rodinám dosiahnuť bezpečie, prijatie a rovnosť na Slovensku. V mene o.z. ETHOS sme sa aj my pripojili k tejto výzve a podporujeme jej požiadavky na vládu a parlament:

◾️ prijatie zákona o životnom partnerstve, vrátane možnosti osvojenia dieťaťa jedného z partnerov druhým partnerom,

◾️ zabezpečenie dôstojnej medicínskej tranzície pre transrodových ľudí bez vynútených sterilizácií a iných nevyžiadaných lekárskych zákrokov,

◾️ vymedzenie sa voči šíreniu nenávisti zo strany politikov a zavedenie disciplinárnej zodpovednosti za takého výroky v parlamente,

◾️ konkrétne kroky na zefektívnenie činnosti orgánov činných v trestnom konaní pri stíhaní trestných činov z nenávisti a predchádzaní takýmto trestným činom,

◾️ systematická podpora vytvárania bezpečných priestorov a podporných služieb (školy a vzdelávacie inštitúcie, komunitné centrum v Bratislave a podpora služieb na celom Slovensku).

Ak chcete aj vy podporiť spravodlivosť a rovnaké práva pre všetkých, celé znenie výzvy a možnosti, ako sa zapojiť nájdete na stránke www.idenamozivot.sk.

Zajtra, vo štvrtok 27.10. o 17.00 sa vidíme opäť na Námestí SNP v Bratislave, kde si pripomenieme Juraja a Matúša spolu s ich blízkymi. Zároveň pôjde o vyslanie jasného signálu vláde a parlamentu, že nemlčíme a požadujeme, aby prijali kroky k zrovnoprávneniu LGBT ľudí.

Kategórie: Aktivity

Štítky: , , , ,