Podporili sme rovnoprávnosť pre všetky rodiny

V Bratislave sa v sobotu konal Dúhový Pride, ktorého sa zúčastnili aj členovia ETHOSu. Na Hviezdoslavovo námestie sme prišli aj s našim transparentom, ktorý najlepšie vystihuje, prečo túto akciu pravidelne podporujeme:

Etika – Jedným z ústredných princípov etiky je rovnosť, pričom od roku 2004 sa SR hlási k Európskemu dohovoru o ľudských právach, kde sa rovnosť explicitne vzťahuje aj na sexuálnu orientáciu.

Tolerancia – Nie je žiaden problém akceptovať rovnakopohlavné manželstvá, zatiaľ čo netoleranciu zo strany tých, čo šíria nenávisť proti LGBT komunite, akceptovať nemožno.

Humanzimus – Pokiaľ niekto upiera rovnaké práva LGBT komunite, je to spravidla absenciou pokrokového nazerania na ľudskú spoločnosť a odmietaním vedeckého náhľadu na svet. Oba sú v rozpore s humanizmom.

Občianstvo – LGBT ľudia sú takí istí občania ako ktoríkoľvek iní a mali by mať rovnaké podmienky. V súčasnosti títo ľudia neraz volia odchod z našej krajiny do civilizovanejších krajín, a to je škoda.

Sekularizmus – Neschopnosť nazerať na LGBT problematiku vedeckým pohľadom je spravidla spôsobená nábožensky podmienenými predsudkami. Sekularisti sú pritom presvedčení, že cirkvám neprináleží vplývať na charakter štátu, ich predsudky si môžu pestovať vnútri cirkvi, ale nie v právnom poriadku štátu.

Program moderovala Veronika Cifrová Ostrihoňová a vystúpili podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka, viceprimátorka Bratislavy Tatiana Kratochvílová, starostka Starého mesta Zuzana Aufrichtová a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Kolíková priznala, ze súčasný stav je voči LGBT ľuďom nespravodlivý. Šimečka zase konštatoval, že Slovensko momentálne prehráva a že niet žiadneho rozumného dôvodu, aby nedalo práva LGBT komunite, ktoré nikoho o nič neoberajú.

Prezidentka Zuzana Čaputová vyhlásila, že Slovensko potrebuje aj talent a hodnoty tvorené LGBTI komunitou. „Ste tu doma a problém nie je s vami, ale s tými, ktorí si z vás robia terč na naplnenie svojich politických cieľov“, uviedla.

Celá akcia prebehla pokojne a v podstate nerušene. Nedošlo k žiadnym útokom zo strany extrémistov, ktoré sa žiaľ diali hlavne počas prvých ročníkov Pridu. Ako však už býva zvykom, náboženskí fundamentalisti, ktorí rovnoprávnosť odmietajú, organizovali protiakciou. Organizátori trucpochodu sa zviditeľnili hlavne v roku 2015 štvavou kampaňou a nezmyselným referendom proti LGBT komunite. Odvtedy sa priživujú na mediálnej pozornosti Pridu a robia svoju protiakciu vždy presne v ten istý deň.

„Žiaľ, sú to podujatia, ktoré sú zamerané na presadzovanie privilégií len pre jeden typ rodiny a vyradzovanie LGBTI ľudí zo spoločnosti. My sa snažíme presadzovať tému rovnosti, teda rovnaký prístup ku všetkým typom rodín a podobne“, povedal k tomu predseda Iniciativy Inakosť Martin Macko.

Na Pride Bratislava prišlo podľa organizátorov viac ako 10 000 ľudí. Ďalší Pride pochod bude 27. augusta v Košiciach.

Kategórie: Aktivity

Štítky: , , , , , ,