Odpovede strán na otázky Ethos: SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby

Po výzve adresovanej stranám kandidujúcim do Národnej rady Slovenskej republiky postupne zverejňujeme ich odpovede na naše otázky. Ako prvá odpovedala strana SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby.

Sekularizmus

Ako plánujete napĺňať sekulárnu podstatu Slovenskej republiky definovanej v prvom článku našej Ústavy?

Zákony Slovenskej republiky by mali k občanom pristupovať rovnako, bez ohľadu na ich náboženské vyznanie (vrátane občanov bez náboženského vyznania).

Podporujete odluku cirkví od štátu? Ak áno, aký typ odluky pri financovaní cirkví uprednostňujete (asignačný model, cirkevná daň, iné)?

Sme za spravodlivý model založený na vedomom rozhodnutí občanov o financovaní konkrétnej cirkvi alebo organizácie občanov bez náboženského vyznania.

Súhlasíte so zrušením náboženskej výchovy na štátnych školách v prospech etickej alebo mediálnej výchovy?

Etická a mediálna výchova by mala byť súčasťou výučby na všetkých školách (štátnych aj súkromných – vrátane cirkevných). Náboženská výchova by mala byť realizovaná na dobrovoľnej báze, nie ako náhrada etickej a mediálnej výchovy.

Súhlasíte s oficiálnou účasťou verejných činiteľov na cirkevných obradoch (napríklad oficiálna účasť prezidentky, premiéra alebo predsedu parlamentu, nie ich súkromné aktivity)?

Nemáme problém s oficiálnou účasťou verejných činiteľov na cirkevných obradoch, ak sa vyvážene zúčastňujú na obradoch všetkých registrovaných cirkví, ako aj na podujatiach organizácií občanov bez náboženského vyznania.

Vzťah cirkví a štátu

Aké práva a povinnosti by mali mať cirkvi v demokratickom sekulárnom štáte?

Cirkvi by mali mať rovnocenné postavenie s organizáciami občanov bez náboženského vyznania.

Podporili by ste revíziu a prípadné odstúpenie od Vatikánskych zmlúv? Ste za ratifikáciu ostatných?

Nesúhlasíme s Vatikánskymi zmluvami.

Podporujete zrušenie štatútu cirkevných sviatkov ako štátnych sviatkov alebo dní pracovného pokoja? Ak áno, ktorých?

Cirkevné sviatky by nemali byť štátnymi sviatkami.

Podporili by ste zmenu zákona o registrácií cirkvi, ktorý v súčasnosti závažne limituje registráciu nových cirkví a ktorého podmienky (napríklad 50 000 členov) nespĺňa väčšina dnes registrovaných cirkví? Ak áno, akú?

Pre registrované cirkvi by malo byť stanovené prechodné obdobie na splnenie podmienok predpísaných pre registrovanie nových cirkví. Podmienky na registráciu nových cirkví by mohli byť zmenené na základe dohody s už registrovanými cirkvami.

Etické otázky

Ste za uzákonenie registrovaného partnerstva osôb rovnakého pohlavia? Ak nie, plánujete inak právne ošetriť vzťahy ľudí rovnakého pohlavia?

Sme za uzákonenie životného partnerstva aj pre páry rovnakého pohlavia.

Súhlasíte s aktuálne platnou právnou úpravou ohľadom umelého prerušenia tehotenstva? Ak nie, ako by ste ju chceli zmeniť?

Súhlasíme s aktuálnou právnou úpravou ohľadom umelého prerušenia tehotenstva.

Súhlasíte s aktuálne platnou právnou úpravou ohľadom umelého oplodnenia? Ak nie, ako by ste ju chceli zmeniť?

Súhlasíme s aktuálnou právnou úpravou ohľadom umelého oplodnenia.

Súhlasili by ste s uzákonením možnosti využitia asistovanej samovraždy, v určitých predom jasne vymedzených prípadoch, napríklad v poslednom štádiu beznádejne smrteľnej choroby, ak pacient trpí veľkými bolesťami?

K téme asistovanej samovraždy nemáme ustálený stranícky postoj.

Kategórie: Aktivity

Štítky: , , ,