Otázky stranám o vzťahu k sekularizmu a humanizmu

16. januára sme stranám kandidujúcim do Národnej rady Slovenskej republiky zaslali email v znení uvedenom nižšie. Strany sme oslovili podľa kľúča: strany s preferenciami v prieskumoch nad 3 percentá a menšie strany, o ktoré odpovede prejavili záujem naši členovia.

Výnimkou bola strana ĽSNS. Rada združenia sa rozhodla nedávať tejto strane priestor na prezentáciu hodnôt, ktoré sú v priamom rozpore zo sekulárnymi a humanistickými princípmi.

Odpovede strán a kandidátov podporujúcich naše požiadavky budeme zverejňovať v nasledujúcich dňoch. Ak ste zástupcom menšej strany, ktorá nebola oslovená a chcete sa k otázkam vyjadriť, kontaktujte nás na ethos@sekularisti.sk.


Vážené tlačové oddelenie/zástupca politickej strany kandidujúcej v parlamentných voľbách,

dovoľujeme si Vás osloviť ako občianske združenie Ethos, zastupujúce záujmy sekularistov, humanistov a neveriacich na Slovensku (https://sekularisti.sk/o-nas-sekularisti-ethos).

Keďže sa blížia parlamentné voľby, chceme dať priestor Vašej strane zodpovedať otázky dôležité pre voličov, ktorí sa stotožňujú s hodnotami humanizmu a sekularizmu.

Vaše odpovede im pomôžu sa ľahšie rozhodnúť v nadchádzajúcich voľbách. Odpovede budú zverejnené na našej webovej stránke https://sekularisti.sk a zdieľané ďalej cez sociálne siete.

Otázky sme rozdelili do troch tematických okruhov

Sekularizmus

 • Ako plánujete napĺňať sekulárnu podstatu Slovenskej republiky definovanej v prvom článku našej Ústavy?
 • Podporujete odluku cirkví od štátu? Ak áno, aký typ odluky pri financovaní cirkví uprednostňujete (asignačný model, cirkevná daň, iné)?
 • Súhlasíte so zrušením náboženskej výchovy na štátnych školách v prospech etickej alebo mediálnej výchovy?
 • Súhlasíte s oficiálnou účasťou verejných činiteľov na cirkevných obradoch (napríklad oficiálna účasť prezidentky, premiéra alebo predsedu parlamentu, nie ich súkromné aktivity)?

Vzťah cirkví a štátu

 • Aké práva a povinnosti by mali mať cirkvi v demokratickom sekulárnom štáte?
 • Podporili by ste revíziu a prípadné odstúpenie od Vatikánskych zmlúv? Ste za ratifikáciu ostatných?
 • Podporujete zrušenie štatútu cirkevných sviatkov ako štátnych sviatkov alebo dní pracovného pokoja? Ak áno, ktorých?
 • Podporili by ste zmenu zákona o registrácií cirkvi, ktorý v súčasnosti závažne limituje registráciu nových cirkví a ktorého podmienky (napríklad 50 000 členov) nespĺňa väčšina dnes registrovaných cirkví? Ak áno, akú?

Etické otázky

 • Ste za uzákonenie registrovaného partnerstva osôb rovnakého pohlavia? Ak nie, plánujete inak právne ošetriť vzťahy ľudí rovnakého pohlavia?
 • Súhlasíte s aktuálne platnou právnou úpravou ohľadom umelého prerušenia tehotenstva? Ak nie, ako by ste ju chceli zmeniť?
 • Súhlasíte s aktuálne platnou právnou úpravou ohľadom umelého oplodnenia? Ak nie, ako by ste ju chceli zmeniť?
 • Súhlasili by ste s uzákonením možnosti využitia asistovanej samovraždy, v určitých predom jasne vymedzených prípadoch, napríklad v poslednom štádiu beznádejne smrteľnej choroby, ak pacient trpí veľkými bolesťami?

Zároveň chceme ponúknuť možnosť vašim kandidátom sa prihlásiť k trom jednoduchým požiadavkám nižšie ako jednotlivcom, keďže v mnohých stranách platí v týchto otázkach sloboda pri hlasovaní.

Ak sa váš kandidát k týmto požiadavkám prihlási, zaviaže sa ich presadzovať v prípade zvolenia do parlamentu a bude zverejnený na samostatnej stránke na našom webe venovanej týmto požiadavkám spolu s číslom a logom strany a číslom a fotkou kandidáta

Naše požiadavky, ku ktorým sa Vaši kandidáti môžu prihlásiť

 • Odstúpenie SR od Vatikánskych zmlúv
 • Ukončenie financovania cirkví štátom a zdanenie cirkevného majetku a príjmov
 • Zrušenie náboženskej výchovy na štátnych školách

Vopred ďakujeme za Vaše odpovede a zostávame s pozdravom,

OZ ETHOS

Kategórie: Aktivity

Štítky: , , , ,