Odpovede na výzvu slovenským politikom

Pred dvomi týždňami sme po teroristickom útoku v bratislavskom gejbare, pri ktorom prišli o život dvaja mladí ľudia, zverejnili výzvu slovenským politikom, aby zmenili svoj postoj voči LGBT komunite, a to nielen rečami, ale aj činmi. Výzvu sme poslancom poslali aj priamo na ich e-mailové adresy.

Zatiaľ sme dostali dve odpovede, a to od poslankýň Anny Zemanovej (SaS) a Vladimíry Marcinkovej (SaS), ktoré tu zverejňujeme.

Dobrý deň,

v mene pani poslankyne Anny Zemanovej mi dovoľte vyjadriť sa k Vášmu e-mailu.

V prvom rade, mi je úprimne ľúto, čo sa 12. októbra stalo. Smrť dvoch mladých nevinných ľudí spôsobená z nenávisti voči LGBT+ komunite je pre mňa, aj stranu SaS niečo absolútne neprijateľné. Nenávistné reči niektorých politikov voči queer menšine (ale aj mnohým iným menšinám) sú pre nás len nechutnou populistickou politickou hrou.

V druhom rade, problémy, ktoré ste spísali vyššie, si plne uvedomujem a bezpochyby im ako spoločnosť čelíme a musíme na to aj patrične reagovať. Aj preto strana SaS bojuje dlhodobo za to, aby sme žili v slobodnej a tolerantnej spoločnosti. Už na ďalšej schôdzi predložíme návrh zákona o partnerskom spolužití, ktorý by mohol priniesť:

1. inštitút partnerského spolužitia medzi osobami rôzneho alebo rovnakého pohlavia
2. po smrti partnera bude môcť druhý partner uplatňovať právo na ochranu osobnosti zosnulého partnera
3. spolužijúci partner bude môcť dediť po zosnulom partnerovi
4. upravená bude aj úrazová dávka po smrti spolužijúceho partnera pri pracovnom úraze
5. upravia sa ustanovenia o peňažných nárokoch po smrti spolužijúceho partnera 

Pevne verím a dúfam, že poslanci svojim hlasovaním prinesú trocha farieb Slovensku a dajú zelenú tolerancii lásky medzi ľuďmi rovnakého pohlavia. 

Na záver by som sa Vám chcela veľmi pekne poďakovať za Váš e-mail, rovnako aj pani poslankyňa Anna Zemanová si ho nesmierne váži.

S úctou

Radka Wagingerová

Asistentka poslankyne

Vážení zástupcovia OZ Ethos,

dovoľte mi v mene pani poslankyne Marcinkovej odpovedať na Váš e-mail.

Teroristický útok, ktorý sa odohral minulý týždeň je nesmierne tragický a pani poslankyňa vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám a blízkym dvoch mladých obetí. Počas svojej politickej práce vynakladá úsilie na zlepšenie a zrovnoprávnenie postavenia menšín na Slovensku, sama je zhrozená z vyjadrení niektorých politikov, ktorí dlhodobo útočia na menšiny a hanlivo ich označujú. Pevne verí, že prvým krokom na ceste k zrovnoprávneniu LGBT komunity bude prijatie zákona, ktorý zabezpečí párom rovnakého aj rôzneho pohlavia možnosť takzvaného partnerského inštitútu.

S pozdravom

Zuzana Beňová

Asistentka poslankyne

Pre úplnosť dodávame, že hore uvedený návrh o partnerskom spolužití parlament odmietol a návrh SaS neposunul do druhého čítania. Je naozaj smutné, že ani takúto veľmi obmedzenú verziu registrovaného partnerstva nedokázali schváliť. Zámer, ktorý by nezosobášeným párom rovnakého aj rôzneho pohlavia aspoň mierne uľahčil život, podporilo len 50 zo 133 prítomných poslancov.

Po hlasovaní koalícia oznámila, že pripraví vlastný návrh na túto tému. Ak však nedokázali zdvihnúť ruku ani za hore uvedený návrh, ktorý riešil len úplne základné veci, je akákoľvek nádej na skutočné zlepšenie v tomto volebnom období zrejme zbytočná.

Pozitívne vnímame rastúcu občiansku aktivitu a petíciu na podporu zákona o partnerskom spolužití, ktorú v priebehu jedného týždňa podpísalo vyše 40-tisíc ľudí.

Kategórie: Aktivity

Štítky: , , , ,