Nórsky parlament odlúčil cirkev od štátu

Nórsky parlament odlúčil cirkev od štátu, keď schválil ústavnú zmenu, ktorou zrušil nórsku štátnu cirkev. Stane sa sekulárnym štátom, ktorý sa oficiálne neviaže na žiadne náboženstvo a vláda sa už nebude podieľať na vymenovaní kňazov a biskupov. Cirkev bude existovať aj naďalej, ale ako neštátna, pod názvom Ľudová cirkev.

Svein Harberg, hovorca komisie pre cirkvi, vzdelanie a výskum uvádza, že rozhodnutie „je historicky významné ako pre nórsku cirkev, tak aj pre politikov v parlamente.“

Nórska cirkev bola založená po luteránskej reformácie v roku 1536 a bola oficiálne nazývaná Luteránska štátna cirkev. Štát len málo zasahoval do cirkevných záležitostí, v minulosti však potláčal nepokoje, keď to bolo potrebné, vyberal popredných cirkevných predstaviteľov a finančne podporoval cirkev.

Opozícia zo sekulárnych skupín vznikla v roku 1970, kedy sa rozvíjala nórska ekonomika a cirkev z toho mala prospech.

Tradične každý občan Nórska sa stal členom nórskej štátnej cirkvi pri krste. 79 percent Nórov sú registrovaní členovia, ale len asi 20 percent považuje náboženstvo za významnú súčasť svojho života a len dve percentá chodia pravidelne do kostola (podľa údajov z rokov 2009 a 2010). Štúdia z roku 2002, ktorú uskutočnili Gustafsson a Pettersson ukázala, že 72 percent Nórov „neverí v osobného Boha.“

Terry Sanderson, predseda britskej Národnej sekulárnej spoločnosti (National Secular Society), povedal: „To nám dáva nádej, že raz aj naša vláda – a tiež Anglikánska cirkev – si uvedomí, že štátna podpora jednej konkrétnej cirkvi je nespravodlivá. Prerušiť spojenie medzi cirkvou a štátnom vo Veľkej Británii by však bolo náročná úloha, ktorá by mohla trvať aj celé generácie – aj keby bola vôľa, ktorá ale nie je.“

Dúfajme teda, že odluka cirkví od štátu bude postupne nasledovať aj v ďalších krajinách.

zdroj: National Secular Society

Kategórie: Články

Štítky: , , ,