Nedovoľte im zničiť hodnoty, na ktoré sme hrdí

Piatkové zverstvá v Paríži otriasli a ohromili svet, zdesenie nad smrťou toľkých nevinných ľudí je neopísateľné. Mnoho z nás si uvedomilo, že terčom terorizmu nie sú len strategické lokality či osobnosti verejného života, ale aj obyčajné ľudské bytosti, bez ohľadu na pôvod, názory, kultúru či vyznanie.

V piatok 13. novembra 2015 sa sily teroru rozhodli k útoku na náš pokojný život a slobodu a urobili to najpriamejším spôsobom, akým sa dalo. Táto radosť zo slobodného a spokojného života tak typická pre Paríž, mesto, ktoré vyčarí úsmev, vďaka ktorému sa smejeme v kruhu priateľov, trávime čas pri dobrom víne či tanci, táto esencia radosti bola kruto napadnutá. V Paríži, meste lásky, teroristi našli symbol všetkého, čím pohŕdajú: mesto, tak príznačné rozmanitosťou, mesto, ktoré je sídlom osvietenstva, ktoré ctí a šíri hodnoty sekularizmu, ľudských práv a rovnosti.

Chceme vyjadriť našu najhlbšiu sústrasť rodinám obetí a ich blízkym. Odpoveď na túto nevýslovnú tragédiu je volanie po zjednotení a prosba k solidarite. Spoločne sa postavme na obranu našich slobôd a pritom nepodľahnime politickému vykorisťovaniu.

Našu slobodu sa nám nepodarí ochrániť zatváraním dverí a stavaním múrov okolo našich krajín. Je zrejmé, že spravodajské a bezpečnostné služby by mali usilovne pracovať na zlepšení spôsobov, akými zdieľať informácie a monitorovať možné teroristické hrozby, no prosím, vyvarujme sa sklonom k hľadaniu jednostranných a jednoduchých riešení tejto komplexnej problematiky.

Vyzývame preto vlády a vládne organizácie krajín EÚ, aby sa kriticky pozreli na ich spojenie a prípadnú komunikáciu so štátmi, ktoré sú podozrivé z podpory terorizmu, a vyzývame k prehodnoteniu postojov a ich prípadný efekt v praxi. Stáť si za svojimi hodnotami je často ekonomicky náročné, ale nesmieme redukovať ľudské životy na hodnotu v eurách. Boj za spravodlivejšiu spoločnosť a mierumilovnejší svet začína uznaním hodnoty ľudského života – spolu s mierom, slobodou a súdržnosťou – a tieto hodnoty by mali prevyšovať všetky ostatné záujmy.

Chceme tiež vyzvať európske vlády, aby zlepšili svoje opatrenia na prevenciu radikalizácie európskych občanov. V spoločnosti, ktorá je čím ďalej tým viac rozdeľovaná, musíme zapracovať na presadzovaní integračných sociálnych a hospodárskych politík a viac investovať do vzdelávania a iniciatív sociálnej spravodlivosti, aby si každý, bez ohľadu na kultúru, vedel nájsť svoje miesto v našej spoločnosti.

A v neposlednom rade: nesmieme sa postaviť chladne voči utečencom, ktorí zažili krízu tak podobnú našim vlastným v minulosti. Utečenci, ktorým sa Poľsko, Maďarsko a Slovensko tvrdo obracajú chrbtom. Odmietnutím útočiska ľudom v núdzi, ľuďom, ktorí sa snažia uniknúť presne tomu istému druhu násilia, ktoré otriaslo ulicami Paríža v piatok, Európa zapredáva svoju dušu a zrádza vlastné svedomie, akoby zabúdala na vlastnú nedávnu krvavú históriu. Ako humanisti žiadame štáty, aby prejavili solidaritu so všetkými obeťami terorizmu, či už v Európe, Egypte, Turecku alebo v Libanone, Sýrii alebo kdekoľvek inde na svete.

V piatok sa teroristi pokúsili podkopať hodnoty, ktoré oni tak nenávidia a ktoré jasne definujú Európu, ako ju dnes poznáme: sloboda, sekularizmus, tolerancia a solidarita. Boli inšpirovaní vierou, že sme slabí; dúfali, že sa vzdáme našich progresívnych hodnôt, ktoré nás robia, tým, kým sme a očakávajú, že sa znížime na ich úroveň.

Musíme odolať a nepadnúť do pasce, ktorú nám nastavili. V posilnení a obrane našich hodnôt im dokážeme, že zvíťazíme a budeme triumfovať nad nenávisťou a neznášanlivosťou.

Európska humanistická federácia

V angličtine: http://humanistfederation.eu/news-fhe.php?pages=dont-let-them-kill-our-values

Kategórie: Stanoviská

Štítky: , , ,