Krížová výprava proti ľudskoprávnym organizáciám pokračuje

Znovu bola veľmi nedôstojným a zavádzajúcim spôsobom začatá verejná diskusia o tom, kto si zaslúži akú podporu od štátu a kto naopak nemá dostať „ani cent“.

Ministerstvo práce, 2020

Po voľbách 2020 ovládli ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny katolícki fundamentalisti. Pod vedením samozvaného križiaka Krajiniaka vymazali z dokumentov pojem „rod“ a spôsobili de-facto zánik odboru rodovej rovnosti. Ideologicky nevyhovujúce organizácie, ktoré sa venovali podpore rodovej rovnosti a práv žien, vtedy prišli o všetky dotácie z tohto ministerstva s odôvodnením, že vraj treba šetriť. Namiesto nich prostriedky ministerstva získali anti-choice organizácie spojené s Annou Záborskou a Annou Verešovou, a to napriek zjavnému konfliktu záujmov. Navyše hodnotiace hárky dokázali, že ministerstvo pridelilo dotácie úplne v rozpore s hodnotením odbornej komisie.

Namiesto toho, aby sa minister Krajniak ospravedlnil a vysvetlil, prečo obišiel hodnotenie projektov a svojvoľne pridelil dotácie spriazneným organizáciám, rozhodol sa znevážiť a zosmiešniť tie dobre hodnotené, ktoré skutočne pomáhajú ženám. Na svojom facebookovom profile spustil nezmyselnú zavádzajúcu anketu, ktorá však nedopadla podľa jeho predstáv a preto jej výsledok ignoroval.

Nakoniec vláda zmenila celý zákon v prospech cirkví. Novela upravila pôvodnú dotáciu tak, že zmazala akúkoľvek zmienku o rodovej rovnosti a vymenovala presný zoznam tém, v ktorých možno o túto dotáciu žiadať. Téma odstraňovania nerovností na základe rodu sem už nepatrí. Namiesto toho boli doplnené registrované cirkvi a ich pridružené organizácie ako oprávnení žiadatelia.

Dotácie, ktoré pôvodne boli určené na podporu práv žien, tak boli v roku 2021 a 2022 do veľkej miery presmerované do cirkevných spolkov a tých, ktoré chcú práva žien obmedzovať. Ako upozornilo združenie Aspekt, tieto štruktúrne zmeny politík a financovania nevychádzali z odbornej diskusie a podložených analýz, ale boli dôsledkom svojvôle a križiackej výpravy ministra.

Ministerstvo kultúry, 2024

Niečo podobné sa teraz deje na ministerstve kultúry. Cirkevno-propagandistické médiá sa opäť začali sťažovať, že niektoré ľudskoprávne organizácie získali na svoju prácu finančnú podporu okrem iného aj z verejných zdrojov a že časť z nich dostali práve od ministerstva kultúry. Samozrejme im pritom vôbec neprekáža, že registrované cirkvi dostávajú od ministerstva kultúry mnohonásobne viac (tento rok až 59 miliónov eur), a na rozdiel od mimovládnych organizácií „len tak“, bez toho, aby tieto peniaze museli použiť na konkrétny účel.

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (SNS) následne zverejnila stanovisko, v ktorom primitívnym a nenávistným spôsobom zaútočila najmä na občianske združenie Saplinq, ktoré podľa nej „parazituje“ na štátnom rozpočte. Zosmiešňovala a zľahčovala jeho vzdelávacie a kultúrne aktivity a vyhlásila, že zastaví podporu akýmkoľvek LGBTI+ projektom, čo je jasný pokus o protizákonnú diskrimináciu. Tiež uviedla, že ministerstvo musí šetriť. Združenie Saplinq sa proti týmto tvrdeniam ohradiloupozornilo, že projekt, na ktorý ministerka odkazuje, v skutočnosti vôbec nefinancuje ministerstvo kultúry ani žiadna iná slovenská inštitúcia.

A rovnako ako vtedy u Krajniaka, opäť nasledovala manipulatívne formulovaná facebooková anketa. Podpory sa však nedočkala, ľudia sa vyslovili proti nenávistným výrokom a nezákonnému vylúčeniu celej skupiny organizácií zo súťaže o dotácie. Anketa následne zmizla zo stránky ministerstva a tak je jasné, že jej výsledky budú opäť ignorované. V nedeľu boli zo stránky ministerstva odstránené aj všetky ostatné príspevky z aktuálneho volebného obdobia.

Medzitým vznikla aj petícia za odstúpenie ministerky kultúry, ktorú za týždeň podpísalo vyše 150-tisíc ľudí a je tak najúspešnejšou petíciou v histórii Slovenska.

Čo bude ďalej?

Bez ohľadu na to, či ministerka nakoniec odstúpi alebo nie, toto ministerstvo bude aj naďalej patriť strane SNS a je len otázkou času, kedy a ako sa s nim spojené štátne dotácie presunú inam.

O niečom svedčia už aktuálne návrhy zákonov, ktoré majú napríklad zlúčiť Fond na podporu umenia, Audiovizuálny fond a Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Tieto fondy predstavujú nezávislé a odborné mechanizmy redistribúcie verejných zdrojov v oblasti kultúry a umenia a v prípade ich zmeny bez akejkoľvek odbornej diskusie hrozí ich politizácia.     

Ďalej stojí za pozornosť, že podľa Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2024 má ministerstvo kultúry v októbri vypracovať návrh zákona, ktorým sa mení zákon o financovaní cirkví. Sme preto veľmi zvedaví, či sa slová ministerky o nutnosti všade šetriť budú vzťahovať aj na cirkvi, alebo či im naopak znova pridajú zopár ďalších miliónov z našich daní. Odpoveď asi všetci tušíme.

Kategórie: Články

Štítky: , , , , , , , , , , , ,