Komisia OSN kritizuje grécke zákony o rúhaní

Komisia OSN pre elimináciu rasovej diskriminácie podporila odporúčania spoločne zaslané Humanistickou úniou Grécka, Európskou humanistickou federáciou a Medzinárodnou humanistickou a etickou úniou.

Komisia pre elimináciu rasovej diskriminácie (CERD) je časťou OSN, ktorá monitoruje implementáciu Konvencie pre elimináciu všetkých foriem pre rasovú diskrimináciu v členských krajinách OSN. Pravidelne vydáva “súhrnné pozorovania”, kde zhŕňa pozitívny vývoj ale aj oblasti, kde zostávajú problémy.

V tomto kontexte tri humanistické organizácie, Humanistická únia Grécka, EHF a IHEU spoločne zaslali komisii CERD OSN stanovisko, žiadajúc anulovanie zákonov o rúhaní, ktoré stále existujú (a bývajú stále aplikované) v Grécku.

Komisia sa stretla 3. a 4. augusta a do správy zahrnula nasledujúce body, čim plne podporila návrh našich organizácii:

Zákony o rúhani

18. Komisia je znepokojená pokračujúcou existenciou zákonov o rúhaní a rizikom, že by mohli byť použité na diskrimináciu, ktoré je zakázané Konvenciou (čl. 5 (d) (vii)).

19. Komisia odporúča vládnej strane, aby zrušila články 198 a 199 o rúhaní v Trestnom zákone.”

Tieto tri organizácie už získali prísľub na zmenu od gréckej vlády v októbri 2015, avšak krajina zatiaľ zlyhala v prenesení týchto sľubov do reality. Ďalším krokom bude prinesenie týchto návrhov pred Radu pre ľudské práva OSN na ďalšom výročnom zhrnutí (ktorá je kombináciu pol tucta špecializovaných komisií OSN).

Ak by vás zaujímalo, ako vyzerajú “zákony o rúhaní”, uvádzame práve Grécky príklad

Článok 198 trestného zákonníka: “Zlomyseľné rúhanie: 1. Ak niekto verejne a zlomyseľne akýmkoľvek spôsobom urazí Boha, mal by byť potrestaný väzením do výšky dvoch rokov. 2. Okrem prípadov spadajúcich pod paragraf 1, ak niekto verejne preukáže nedostatok úcty pre božstvo, mal by byť potrestaný väzením na najviac 6 mesiacov alebo pokutou do výšky 3000 eur.”

Článok 199 trestného zákonníka: “Rúhanie týkajúce sa náboženstiev: Ak sa niekto verejne a zlomyseľne akýmkoľvek spôsobom bude rúhať voči Ortodoxnej Cirkvi alebo inému náboženstvu tolerovanému v Grécku, mal by byť potrestaný väzením do dvoch rokov.”

Pre viac informácií o výkone tohto zákona odporúčame nasledovný článok http://www.reuters.com/article/us-greece-blasphemy-idUSBREA0G0O620140117

Originálna správa EHF

Kategórie: Aktivity

Štítky: , , , ,