Kolská superkonšpirácia – zvuky z pekla

V 60-tych rokoch minulého storočia začali vedci v Sovietskom zväze projekt Kolský supervrt, ktorého cieľom bolo preniknúť do hlbín Zeme. Tento projekt však nesplnil všetky očakávania a práce boli z technických a finančných dôvodov predčasne ukončené. Konšpirační teoretici však prišli s iným dôvodom ukončenia prác, ktoré šíria po internete. Citujem konšpiračnú teóriu:

Začiatok konca bol mystický. Vyvŕtané bolo 12km a vŕtanie bolo stále obťažnejšie a nasleduje jedna havária za druhou. Medzi zahraničnými vedcami začali kolovať zvesti, že Rusi vykopali niečo nadprirodzeného. Možno sa Rusi dostali do pekla a vyskočili čerti…

V tomto prípade však poznáme racionálne vysvetlenie ukončenia prác na Kolskom supervrte a nie len mystické, ktoré vyprodukovali poverčiví ľudia. Určite existuje aj racionálne vysvetlenie, prečo nebola dostavaná Babylonská veža, ale žiaľ bolo v prípade Babylonskej veže zapísané len to mystické vysvetlenie a mohlo by to byť rovnaké aj u Kolského supervrtu, keby písali históriu ľudia s podobným zmýšľaním. Nedostavaná Babylonská veža má rovnaký základ ako aj táto nová konšpirácia o nedokončenom (nedostavanom) Kolskom vrte. Zástancovia tejto konšpiračnej teórie tvrdia, že keď vŕtali 13 km, rozpadol sa SSSR. V tomto prípade možno niekto čerpal z konšpirácie o Babylonskej veži. Stavba Babylonskej veže podľa veriacich zapríčinila rozdelenie jazykov a niekto nám chce asi dnes nahovoriť, že Kolský supervrt zapríčinil rozdelenie Ruska.

Ja sa pokúsim v krátkosti opísať racionálne vysvetlenie, ktoré samozrejme nebude mať za úlohu ohúriť dav, ale poukázať na skutočné dôvody ukončenia prác. Kolský supervrt bol pozastavený z toho dôvodu, že nebolo dostatok financií a vznikalo množstvo technických problémov, ktoré si verejnosť asi nevie predstaviť, lebo väčšina ľudí rozmýšľa asi tak, že keď dokázali prevŕtať 12,262 km, potom by zvládli aj ďalších 2.7km, ale to nie je  tak jednoznačné a mali by si uvedomiť, že hornina nie je vo všetkých vrstvách rovnaká. Skutočným dôvodom ukončenia bola teda aj vysoká teplota a hornina sa stávala moc plastickou, čo znamená, že sa nedala prevŕtať a postupne sa začal vyparovať vrtný výplach.

Citujem konšpiračných teoretikov:

Vedúci projektu Kolského supervrtu Azzakov vyhlásil: Ako komunista neverím v raj a Bibliu, ako vedec však teraz verím v peklo.

Zaujímalo by ma, kde nájdem jeho oficiálne vyhlásenie a kto to vôbec ten Azzakov v skutočnosti je. Po dlhom hľadaní som o tejto osobe nič seriózne nenašiel. Celkom dobre tiež nechápem, ako môže seriózny vedec na základe nahrávky rôznych zvukov vyhlásiť, že verí v peklo.

Ako dodatok pridám jeden voľný preklad:

Vŕtačka bola zastavená kvôli vyššej teplote ako bola očakávaná v tejto hĺbke. Teplota bola 180 ° C (356 ° F), namiesto očakávaných 100 ° C (212 ° F) a vŕtanie do väčšej hĺbky bolo nemožné, preto sa projekt nakoniec zastavil v roku 1994 a nesplnil svoj cieľ 15000 metrov.

Originál text:

The drill was halted due to the higher than expected temperatures at this depth and location, 180 °C (356 °F) instead of the expected 100 °C (212 °F) and drilling deeper was deemed unfeasible the reason the drilling was finally stopped in 1994, about 2.7 kilometers (1.7 miles) short of its 15,000-meter goal.

Vždy sa však nájde niekto, kto chce zarobiť a prípadne média dobre zaplatia za informačný balast, ktorý hltá poverčivý dav. Nevedomosť a poverčivosť sa spoločne uberajú rovnakým smerom…tým biblickým.

Úryvok z listu Alberta Einsteina Ericovi Gutkindovi z roku 1954:

… Slovo Boh pre mňa nie je nič viac ako vyjadrenie a produkt ľudskej slabosti, Biblia je zbierka vznešených, ale stále primitívnych legiend, ktoré sú aj tak dosť detinské. Žiadne vysvetlenie, akokoľvek rafinované, to (pre mňa) nezmení. Tieto detailné interpretácie sú veľmi rôznorodé podľa ich povahy a nemajú takmer nič spoločné s pôvodným textom. Pre mňa je judaizmus, tak ako všetky ostatné náboženstvá, stelesnením najdetinskejších povier. …

A ako to vidí google v prvých odkazoch na Slovenských stránkach? Poverčivosť sa drží na prvých miestach.

Kategórie: Články

Štítky: , , , , ,