„Jeden z nás“ (One of Us) – európska kampaň extrémistov útočiacich na reprodukčné práva

10. apríla sa v európskom parlamente uskutočnilo verejné zasadnutie kvôli občianskej iniciatíve One of Us (OoU), ktorá požaduje ochranu ľudského embrya v Európe a ukončenie financovania činností, ktoré sú zodpovedné za ničenie ľudských embryí. Konkrétne požaduje ukončenie financovania výskumu ľudských embryonálnych kmeňových buniek (hESC) a nevládnych organizácií (NGO), ktoré pomáhajú zlepšovať sexuálne a reprodukčné zdravie a ponúkajú právne služby v rozvojových krajinách (SRHR).

Ak sa snaha One of Us dostane do zákona, bude to mať dramatické dôsledky pre výskum a pre zdravie žien a celej spoločnosti.

EHF a ďalšie organizácie podporujúce ľudské práva mobilizujú k odmietnutiu tejto iniciatívy a k zabezpečeniu slobody výskumu v Európe a SRHR služieb podporujúcich zdravie matiek v rozvojových krajinách. EHF intenzívne informuje o tejto kampani, mobilizuje členov Európskeho parlamentu nepodporujúcich ilegalizáciu potratov, aby verejne prehovorili proti iniciatíve OoU, varuje média pred extrémistickým náboženským lobby celoeurópskeho rozmeru.

Výskum ľudských embryonálnych kmeňových buniek (hESC)

  • Výskum hESC nemá za cieľ klonovanie ľudí, hESC výskum je v Európe striktne regulovaný, cieľom je liečenie degeneratívnych ochorení ako Alzheimer, zlyhávajúcich orgánov a krvných ochorení.
  • Embryonálne kmeňové bunky určené na výskum sa získavajú zo zvyšných 7-dňových embryí pri umelých oplodneniach. Na tento účel boli dané so súhlasom dotyčných párov a a aj tak by zanikli.
  • Európske inštitúcie sú sekulárne: verejné financovanie tohto výskumu má mať vedecký účel a nie náboženský.

Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva

  • Byť rodičom má byť slobodným rozhodnutím, nie náhodou alebo povinnosťou.
  • Planned Parenthood (nezisková organizácia Plánované Rodičovstvo) ponúka informácie o sexualite a antikoncepčných prostriedkoch, ktoré majú preukázateľne dokázaný účinok na prevenciu pred pohlavne prenosnými chorobami a neželaným tehotenstvom.
  • Zilegalizovanie potratu nezabráni jeho vykonávaniu, len ho zametie pod koberec a stane sa nebezpečným pre zdravie žien.

Ak iniciatíva One of Us vstúpi do platnosti

  • hESC výskum bude redukovaný kvôli zníženému financovaniu z európskych zdrojov, čo môže mať v budúcnosti negatívny dopad na tisícky ľudí čakajúcich na orgány alebo majúcich krvné ochorenia.
  • OoU chce zaviesť konzervatívnu koncepciu ľudského embrya a kvôli nej vytvoriť legálnu cestu na zakázanie potratov. Táto iniciatíva bola založená a je podporovaná extrémistickými náboženskými skupinami.
  • Projekty organizácie Planned Parenthood v rozvojových krajinách budú mať vážne problémy kvôli zastaveniu financovania z európskych zdrojov. To bude mať dopad na ženy, rodiny a zdravie obyvateľov.

Preklad pôvodného článku EHF.

Kategórie: Stanoviská

Štítky: , , , ,