Inteligentný dizajn

Inteligentný dizajn (ID = intelligent design) je kontroverzná koncepcia, ktorá uznáva niektoré aspekty evolúcie, jedným dychom však dodáva, že organizmy a niektoré orgány, či samotný život a svet ako taký, sú tak zložité, že nemohli vzniknúť bez zásahu „zvonku“.

Vznikol v Amerike v 80. rokoch 20. storočia ako nová varianta kreacionizmu (kreacionizmus je v najširšom slova zmysle viera, že do vzniku a vývoju sveta zasahuje nadprirodzená sila a má radu foriem, od viery, že stvoriteľ zasiahol iba raz pri vzniku vesmíru, až po úplné odmietanie evolúcie a viery v biblický šesťdňový  výklad vzniku sveta a života). ID vzišiel z nábožensky orientovaných kruhov, používa vedeckú terminológiu, i keď jeho propagátormi a zástancami sú iba veriaci v nadprirodzené bytosti. Tento smer kritizuje niektoré aspekty Darwinovej evolučnej teórie a prakticky tvrdí, že biológia, množenie buniek, bielkoviny, DNA či vznik vesmírnych telies sú také komplikované a perfektne nadizajnované javy, ktoré nikdy nepochopíme a preto musíme uznať, že všetko vytvorila nejaká vyššia inteligencia = Boh. Toto všetko je však chybný logický argument, pretože veda stále napreduje a nejaký konkrétny chýbajúci poznatok o existencii a platnosti určitého javu v celej teórií nie je dôkazom, že takýto jav nemôže existovať. Či práve toto oprávňuje kresťanov vyrukovať s dizajnérom? Som presvedčený, že určite nie.

Celá praktická biológia, vrátane tej ktorú využíva drvivá väčšina planéty (napr. v medicíne) reálne v praktickom živote, je založená na poznaní a využívaní evolúcie. Evolúcia bola empiricky pozorovaná v laboratórnych podmienkach (napr. výskum e.coli) pri experimentoch, ktoré sú kedykoľvek zopakovateľné, a je podporená dokladmi z fosílií, genetikou, vekom planéty atď. – spĺňa tak všetky atribúty toho, čo laicky môžme označiť ako dokázaný fakt. Jednoducho bez evolúcie biológia nedáva zmysel a celá biológia dáva zmysel len vo svetle evolúcie. Ak toto chce niekto spochybniť, neostáva mu nič iné ako tvrdiť taký stupídny nonsens ako že celá svetová komunita vedcov je skorumpovaná a ide o nejakú megakonšpiráciu, ktorej cieľom je… ???

Inteligentný dizajn je vážnym problémom hlavne v Amerike, kde je veľmi silná pozícia cirkví a kde skoro polovica občanov neverí v evolučný vývoj. Zástancovia ID sa ho snažia pretlačiť do školských osnov a povýšiť ho na úroveň rovnocennú darwinizmu, čo sa našťastie po rôznych súdnych procesoch a zaujatím negatívnych stanovísk mnohých vrcholných vedcov nepodarilo. Tento mýtus o „vedeckej kontroverzii“ v súvislosti s ID vyvrátil aj veľký americký astrofyzik Lawrence Krauss, ktorý po svojej štatistickej štúdií povedal: „Prezrel som 10 miliónov vedeckých článkov za posledných 12 rokov. Stopätnásť sa týkalo inteligentného dizajnu, ale väčšina to myslela po inžiniersky, len 11 bolo o ID v našom zmysle slova. Osem z nich sa vyjadrovalo kriticky k vedeckým podkladom ID a 3 z nich boli závery prednášok na konferenciách.  Inými slovami – nebolo jediného peer reviewed (odborníkmi schváleného) článku, ktorý by podporoval koncepciu ID.“ Inteligentný dizajn je ako náboženstvo, ako povedal A. Koraszewski: „Náboženstvo nám vysvetlí všetko za pomoci ničoho.“

Faktom zostáva, že i keď ešte ani zďaleka nepoznáme odpovede na všetky otázky, ktoré nás trápia, vieme v rámci našich možností vysvetliť vznik a fungovanie vesmíru, života, fyzikálnych zákonov, či biologických a chemických procesov v tele človeka bez nutnosti zásahu vyššej inteligencie. Koncept Boha je teda v tejto rovine absolútne zbytočný.

Kategórie: Články

Štítky: , , , , ,