Európsky súd rozhodol o náboženskej diskriminácii

Európsky súd pre ľudské práva v januári rozhodol o štyroch britských kresťanoch, ktorí sa sťažovali na diskrimináciu na základe náboženského presvedčenia. V prvom prípade súd uznal, že letecká spoločnosť British Airways porušila právo svojej zamestnankyne na náboženskú slobodu, ktorej v práci zakázali nosiť na krku kríž. V roku 2006 ju vedenie spoločnosti odvolalo zo služby, pretože odmietla splniť interné nariadenia firmy o zákaze nosenia náboženských symbolov.

Súčasne bol zamietnutý veľmi podobný prípad – nosenie krížika sestričkou v nemocnici. Na rozdiel od letušky bolo rozhodnuté, že v tom prípade nejde o diskrimináciu, pretože dôvody na zákaz boli iné – zdravotnícke a bezpečnostné. Zákaz nosenia retiazok, prsteňov či iných šperkov (ako súčasť uniformy a kódexu oblečenia) je v takýchto typoch povolaní bežný všade na svete, bez ohľadu na to, či zamestnanec má na nich krížik, polmesiac, kamienok alebo akýkoľvek iný motív.

V dvoch ďalších prípadoch, keď sa britskí občania dožadovali uznania diskriminácie z náboženských dôvodov, ESĽP ich podania tiež zamietol. Boli to boli prípady, kedy pracovník štátnej charity, ktorá radi párom, by odmietol poskytnúť poradenstvo homosexuálnym párom a odporučil by ich na „liečenie“, a matrikárka, ktorá odmietla urobiť sobášny obrad pre podobný pár. Tieto dva prípady totiž prekračujú hranicu symboliky viery a osobnej slobody a zasahujú nielen do práv iných, ale im ich viera znemožňuje vykonávať zamestnanie platené z verejných zdrojov a pre všetkých občanov podľa zákona.

Úradník je od toho, aby poskytoval servis, za ktorý je plateným štátom, a nie aby v statnej službe demonštroval svoje náboženské presvedčenie. Keď raz zákon povoľuje registrované partnerstvá či sobáše ľudí rovnakého pohlavia, úradník nemôže odmietnuť ich vykonať, rovnako ako nemôže odmietnuť vykonať napr. sobáše ľudí inej rasy, národnosti apod. Obdobne platí, že pokiaľ ide o manželské poradenstvo štátnej charity, je zamestnanec platený od toho, aby poskytol párom radu ako zachrániť vzťah a nie také rady, ktoré síce môžu byť v súlade s jeho osobným presvedčením, ale sú proti etike a proti odbornému stanovisku psychológov a psychiatrov, ktorí „terapie“ s cieľom zmeny sexuálnej orientácie odmietli ako škodlivé.

Iným slovami, na diskrimináciu sa tu sťažovali tí, ktorí by sami chceli diskriminovať iných. Demokraticky zákon neodporujúci ľudským právam, ústave a medzinárodným dohovorom však platí pre všetkých, aj pre kresťanov a veriacich akéhokoľvek iného náboženstva. Humanistické organizácie z celej Európy preto vítajú rozsudky ESĽP. Svoje stanovisko k uvedeným prípadom už vydali aj Medzinárodná humanistická a etickej únia (IHEU) a Európska humanistická federácia (EHF).

obrázok: Európsky súd pre ľudské práva

Kategórie: Články

Štítky: , , , , ,