Dva návrhy o životnom partnerstve

Slovensko patrí medzi posledné štáty EÚ, ktoré nemajú právnu úpravu pre páry rovnakého pohlavia. Napriek tomu, že homosexuálne orientovaní ľudia majú rovnaké povinnosti ako všetci ostatní, platia rovnaké dane a musia dodržiavať rovnaké zákony, nemajú rovnaké právo na štátom uznané zväzky. Dlhodobo nedochádza k žiadnemu zlepšeniu v tejto oblasti, práve naopak.

V roku 2014 prijal parlament diskriminačnú novelu Ústavy, ktorá vyslovene zakazuje manželstvá párov rovnakého pohlavia. Katolíckym biskupom to však nestačilo. Pastierskym listom o „kultúre smrti“ a príchode „sodomského paškvilu“ na Slovensko odštartovali štvavú kampaň k referendu proti LGBT ľuďom. Napriek veľkej propagácii v kostoloch sa referendu však zúčastnilo len 21% voličov a cirkevná Aliancia za rodinu nedostala politický mandát na pretláčanie svojich cieľov do zákonov.  

Opäť aktuálna téma

Po posledných parlamentných voľbách sa objavilo hneď niekoľko útokov na práva menšín. V marci predložili kotlebovci návrh na obmedzenie práv LGBT ľudí, ktorý našťastie neprešiel, a v parlamente už je ďalší.

Sekulárne strany sa naopak snažia situáciu zlepšiť. V júli Strana SaS oznámila, že chce na najbližšiu parlamentnú schôdzu predložiť zákon o registrovaných partnerstvách. Čo presne má toto partnerstvo obsahovať, zatiaľ nie je známe. „Určite je potrebné prijať zákon o registrovaných partnerstvách, ktorý pomôže LGBTI komunite v ich právach. Bude to však v súčasnom rozložení parlamentu ťažký boj,“ povedal poslanec SaS Miroslav Žiak.

Neskôr sa aj Progresívne Slovensko rozhodlo prostredníctvom poslanca Tomáša Valášeka predložiť zákon o životnom partnerstve. Tento inštitút by platil pre homosexuálne aj heterosexuálne páry. Oproti manželstvu by bolo uzavretie i zrušenie životného partnerstva jednoduchšie. Medzi partnermi by vzniklo bezpodielové spoluvlastníctvo, ktoré by mohli vylúčiť spoločným vyhlásením. Návrh umožní osvojenie maloletého dieťaťa životným partnerom alebo partnerkou, ak je jeden z dvojice jeho rodič, podobne ako v prípade manželov. Rieši aj sociálne práva ako poberanie vdovského dôchodku, prístup k zdravotným informáciám či dedenie.

Je však otázne, či tieto návrhy pri súčasnom zložení parlamentu vôbec majú šancu prejsť.

Prečo zákon potrebujeme

Štátom uznané zväzky párov rovnakého pohlavia tu mali byť už dávno – z jednoduchého dôvodu: Je to zákon, ktorý niektorým ľuďom veľmi pomôže a zároveň nikomu neublíži. To, že niektoré cirkvi registrované partnerstvá odmietajú, nesmie byť dôvod, aby ich odmietol aj štát, ktorý sa podľa Ústavy neviaže na žiadne náboženstvo.

Treba tu jasne rozlišovať medzi civilným zväzkom a cirkevným sobášom. Cirkevní predstavitelia nemajú dôvod rozhodovať o civilných zväzkoch. Opačne ani štát by nemal prikázať cirkvám, koho majú alebo nemajú sobášiť.

Problémom však môže byť aj nedokončená finančná odluka cirkví od štátu. Bez nej sa budú môcť páry rovnakého pohlavia plným právom sťažovať, že organizácia, ktorá je platená štátom a teda aj z ich peňazí, ich diskriminuje.

Manželstvo alebo partnerstvo?

Z právneho hľadiska je manželstvo v podstate zmluva dvoch dospelých svojprávnych ľudí so štátom – podpisom manželskej zmluvy získajú určitý „balík“ (súbor) práv a povinností. Nevidíme dôvod, prečo by štát nemohol okrem tohto tradičného „balíku“ ponúkať aj iné, ak to niektorým občanom vyhovuje a pritom nikoho iného neobmedzuje.

Výhody registrovaného partnerstva oproti neregistrovanému sú všeobecne známe: možnosti riešiť spoločné problémy aj za partnera bez nutnosti špeciálnych dohôd, prístup k partnerovi pri chorobe, dedičské záležitosti, jednoduchšie „papierovačky“ s bytom a veľa ďalších vecí. Rozdiel oproti manželstvu by mohol byť v možnosti túto partnerskú zmluvu pružnejšie prispôsobiť konkrétnej dvojici ľudí.

Špeciálny význam pre homosexuálne orientovaných ľudí by mal zákon o registrovanom partnerstve práve v tom, že ich berie do úvahy rovnocenne s heterosexuálmi, ktorí by chceli uzavrieť také partnerstvo. Je tiež možné, že existencia takého (dobre urobeného) zákona by znamenala, že by asi aj mnoho hetero ľudí dalo prednosť partnerstvu pred tradičným manželstvom práve kvôli lepšej pružnosti takéhoto partnerstva.

Ethos rovnako ako humanistické organizácie vo svete podporuje aj manželstvá, aj registrované partnerstvá dvoch dospelých svojprávnych osôb, a to bez ohľadu na ich pohlavie.

Kategórie: Články

Štítky: , , , ,