Stanovisko k schváleniu novely Ústavy SR 2014

Občianske združenie ETHOS so znepokojením prijalo správu o schválení novely Ústavy SR, najmä jej časti týkajúcej sa „definície manželstva“. Bez ohľadu na jej rozporuplný a diskriminačný charakter musíme vyhlásiť, že jej prijatím sa Slovensko opäť vzdialilo od demokratických hodnôt. Doplnenie najdôležitejšieho zákona nášho štátu bolo vykonané po neštandardnej dohode politických strán, bez akejkoľvek relevantnej odbornej, občianskej či politickej diskusie. Všetky názory a návrhy boli z pozície moci ignorované.

Konštatujeme, že Ústava Slovenskej republiky bola doplnená na základe ideologického tlaku náboženských skupín a absolútne iracionálnych zdôvodnení. Slovensko doplnením Ústavy práve na základe náboženskej indoktrinácie deklaruje svoj odklon od tradičných občianskych hodnôt vyspelej európskej spoločnosti. Systematicky prehlbuje rozdiely medzi občanmi a zakladá medzi nimi právnu ako aj spoločenskú nerovnosť. Náboženské skupiny napojené najmä na rímsko-katolícku cirkev preukázali opäť dostatok politickej moci pre oslabenie sekulárneho charakteru ústavného zriadenia Slovenska. Toto nezodpovedné správanie sa predstaviteľov vlády ako aj parlamentu je tým najhorším signálom pre našich európskych partnerov. Práve v čase „Ukrajinskej krízy“, keď celá Európa potrebuje zaujať jasný postoj k svojej vlastnej identite a hodnotám na ktorých bola založená, Slovensko nedokáže zachovať demokratické princípy a podľahne politickým hrám rôznych cirkevných predstaviteľov. Rovnaké politické hry a silnejúci vplyv náboženstva na spoločnosť spôsobili úpadok demokracie v Rusku ako aj jeho odklon od ľudsko-právnych hodnôt. Len 25 rokov Slovensku stačilo na to, aby sa spod komunistickej totality začalo vracať do totality – tentokrát náboženskej.

Kategórie: Stanoviská

Štítky: , ,