Divadlom proti náboženskému fanatizmu

V poslednej dobe sa s kritikou cirkvi a klerikalizmu stretávame čoraz častejšie aj na mieste, kde by sme to možno až tak nečakali – v divadle. Chceme sme vás preto informovať o niektorých zaujímavých novinkách v tejto oblasti, ktoré sa určite oplatí pozrieť.

Ponížení a krvilační

Inscenácia Ponížení a krvilační je moderná činohra so živou elektronickou hudbou nezávislého divadla Uhol_92 a dá sa označiť za manifest tolerancie a obžalobu fanatikov. Okrem iného upozorňuje na škodlivý vplyv náboženského fundamentalizmu na politiku a na celú spoločnosť, ktorý je aj v 21. storočí na Slovensku stále ešte mimoriadne silný. „Pchajú sa nám do spální aj do nohavičiek,” hovorí v záverečnom monológu herečka Lena Libjaková. Bohu a jeho samozvaným hovorcom kladie provokačné otázky.

Režisérka a autorka textu Alžbeta Vrzgula sa pritom nechala inšpirovať románom Svedomie proti násiliu od rakúskeho spisovateľa Stefana Zweiga ako aj knižnou „príručkou“ pre pochopenie logiky populistického myslenia a politickej demagógie. Zweigova kniha analyzuje, či a ako možno čeliť diktatúre na príklade násilnej teokracie nastolenej v 16. storočí Jánom Kalvínom. Jeho odporcom bol mysliteľ Sebastian Castellio, dnes považovaný za jedného z otcov humanizmu.

Táto výstižná a odvážna divadelná inscenácia však nie je jediná na cirkevnú tému. Minulý rok vznikli ďalšie dve s trochu inou, ale rovnako dôležitou problematikou – zneužívaním detí kňazmi.

neZranitelni

Divadelné predstavenie neZraniteľní nezávislého tvorivého zoskupenia 123artivist nedávno otvorilo dialóg o mechanizmoch násilia. Tento umelecký projekt vznikol spoluprácou sociálnych poradcov, divadelníkov, terapeutov a ľudí, ktorí zažili násilie – napríklad chlapca z hlboko veriacej rodiny, ktorého obťažoval kňaz. Obete násilia sa postavia na divadelné pódium a rozprávajú o svojich príbehoch. Tvorcovia hry pritom tvrdia, že ani kúsok textu nie je vymyslený.

Na projekte spolupracuje sociálna poradkyňa Ida Želinská, ktorá tiež vedie odborné diskusie po predstavení zamerané na znižovanie násilných prejavov v rodinách a spoločnosti, ale aj na prevenciu v oblasti rôznych foriem násilia.

Naše fotky

Ďalšiu inscenáciu, ktorá sa ešte konkrétnejšie týka zneužívania práve v katolíckej cirkvi, predstavilo Mestské divadlo Žilina. Hra Thomasa Melleho Naše fotky odkrýva príbehy obetí sexuálneho zneužívania na cirkevnej škole. Melle pritom vychádzal do veľkej miery zo skutočných udalostí. Sám bol žiakom prestížnej cirkevnej internátnej školy, ktorá bola niekoľko desaťročí miestom sexuálneho zneužívania desiatok detí.

Hra je psychologický thriller o štyroch spolužiakoch, ktorých spája bolestná minulosť. Striedanie dialógov s komentármi či akcií s reflexiami vytvára mnohohlasné obrazy zabúdania, potláčania a rozpoznávania pravdy.

Mestské divadlo Žilina na svojej facebookovej stránke už viackrát upozornilo na rôzne prípady zneužívania v katolíckej cirkvi, ich ututlávanie či zľahčovanie zo strany cirkevnej vrchnosti a napríklad aj na arogantnú odpoveď banskobystrického biskupa, ktorý obeti vyčítal, že vraj svojim správaním a zverejnením prípadu ubližuje cirkvi.

Kategórie: Články

Štítky: , , , , , , , ,