Deti potrebujú kvalitnú vzťahovú výchovu, doma aj v škole

Spoločnosť pre plánované rodičovstvo sa už 30 rokov venuje odbornej vzťahovej a sexuálnej výchove a osvete primeranej veku. Vzdeláva deti, mládež, rodičov, učiteľov a ďalšie skupiny.

Čo je vzťahová a sexuálna výchova?

Okolo sexuálnej a vzťahovej výchovy existuje veľa mýtov a predsudkov. Hlavne z cirkevných a ultrakonzervatívnych kruhov sa dlhodobo šíria rôzne konšpirácie o jej obsahu, ktoré so skutočnosťou nemajú nič spoločné.

Dáta zo sveta hovoria, že v krajinách, kde existuje vzťahová a sexuálna výchova, začínajú deti so sexom neskôr a najmä zodpovednejšie. Pomáha mladým ľuďom robiť informované a zodpovedné rozhodnutia a znižuje počet nechcených tehotenstiev (a tým pádom aj počet interrupcií). Okrem toho tiež slúži ako prevencia pred sexuálne prenosnými chorobami či sexuálnym násilím a obťažovaním.

Prichádzame s tým, že ponúkame neutrálne informácie, bez ohľadu na to, z akého prostredia sú deti, z akej rodiny. Boli sme už aj na cirkevnej škole. Všetky deti majú právo na informácie, majú právo byť zdravé,” hovorí Radka Mikšík.

V súčasnosti Spoločnosť pre plánované rodičovstvo pripravuje knihu s názvom „Ja v tvojom veku…!“, ktorá pomôže rodičom zvládnuť rozhovory s deťmi o tele, bezpečí, vzťahoch, zdraví a rôznych odtieňoch sexuality – vždy vhodným spôsobom podľa veku. Nájdete tu odborné a overené informácie, ale tiež osobné výpovede a modelové situácie a ukážky rozhovorov. Knihu môžete podporiť resp. objednať tu.

Nová kniha Spoločnosti pre plánované rodičovstvo

Nedostatočné vyučovanie na školách

Možno sa teraz pýtate, či nie je aj úlohou školy sprostredkovať deťom všetky potrebné informácie. Ak má dieťa tú smolu, že sa narodí do rodiny, kde táto téma predstavuje tabu, skôr či neskôr sa o nich aj tak dozvie z iných, často pochybných zdrojov, z ktorých môže získať veľmi skreslený obraz. Podľa Radky Mikšik deti vedia o sexe väčšinou len z porna.

Nedávny prieskum organizácie Možnosť voľby ukázal nedostatočné zabezpečenie práva detí a mladých ľudí na kvalitnú vzťahovú a sexuálnu výchovu na slovenských školách. Ako uvádza Možnosť voľby, „Žiačkam a žiakom sa dostáva vzdelávanie v oblasti sexuality vo výrazne rôznom rozsahu aj kvalite. Jedným z dôvodov je, že učiteľky a učitelia nemajú v tejto oblasti systematickú podporu – už na vysokej škole nedostávajú vzdelávanie potrebné na kvalitnú výučbu sexuálnej výchovy. Situácia sa nemení ani keď sú v praxi, a to kvôli nedostatku programov ďalšieho vzdelávania v tejto téme. Veľkým problémom sú tiež chýbajúce učebné materiály a metodiky, ktoré by mohli pri výučbe využiť. Rozsah a kvalita vzdelávania tak do veľkej miery závisí od individuálneho nastavenia a snahy vyučujúcich.“

Samozrejme jedným z dôvodov sú aj náboženskí fundamentalisti, ktorí blokujú akúkoľvek snahu o zlepšenie súčasného stavu a s novým ministrom školstva nie je žiadna nádej na zmenu.

Katolíci majú často iné názory ako cirkev

Je pritom príznačné, že tí istí ľudia, ktorí bojujú proti tomu, aby sa mladí ľudia v školách dostávali k pravdivým informáciám a aktuálnym poznatkom o ľudskej sexualite, sami cítia potrebu riešiť túto tému v školách, avšak výhradne len v súlade s cirkevnými dogmami. Na hodinách náboženskej výchovy tak šíria bludy o antikoncepcii, interrupcii, homosexualite atď.

A čo vlastne presadzuje katolícka cirkev v tejto oblasti? V skratke, môžete mať sex iba v manželstve a najmä za účelom plodenia potomkov. Všetko iné je považované za hriech. Hovorca Konferencie biskupov Slovenska to vysvetlil takto: „O závažnosti niektorých hriechov hovorí Katechizmus Katolíckej cirkvi, a ide najmä o tie skutky, ktoré sa dotýkajú ľudského života, telesnej a duševnej integrity a ľudskej dôstojnosti. V oblasti sexuality katechizmus vymenúva osobitne nezriadenú túžbu po pohlavnej rozkoši, masturbáciu, smilstvo, pornografiu, prostitúciu, znásilnenie, homosexuálne styky, antikoncepciu (zámerné poškodzovanie daru plodnosti muža alebo ženy), cudzoložstvo, rozvod, polygamiu, voľné zväzky. To sa týka aj sexuálnych fantázií, nosenia sexi oblečenia či používania erotických pomôcok.“

Medzi učením cirkvi a názormi bežných katolíkov pritom existuje obrovská priepasť, ktorá sa stále zväčšuje. Podľa prieskumu z roku 2014 v niektorých krajinách až 90 percent z nich schvaľuje používanie antikoncepcie. Ďalším veriacim neprekážajú rozvody či interrupcie. Čas ukáže, či na niektoré veci postupne zmení názor aj vedenie cirkvi, alebo zostane aj naďalej zmýšľaním v stredoveku. Rozhodne by však názory jednej cirkvi nemali mať vplyv na obsah vyučovania v sekulárnom štáte.

Kategórie: Názory

Štítky: , , , , , , , , ,