Cesta von z chudoby

Ďalší užitočný projekt, na ktorý by sme na tomto mieste chceli upozorniť a ktorý si rozhodne zaslúži podporu, sa týka pomoci deťom z chudobných rodín v osadách. Občianske združenie Cesta von spustilo verejnú zbierku na program Omama, ktorý deťom otvára dvere do sveta, kde zažívajú úspech, radosť z objavovania a láskavé pochvaly.

Aj keď sa v tejto súvislosti často hovorí o „rómskej problematike“, je tento názov dosť nepresný. Jednak preto, že veľká časť Rómov žije plne integrovane v spoločnosti – pracujú, platia dane, vytvárajú hodnoty, dodržiavajú zákony atď., ale tiež preto, že negatívne javy, ktoré vidíme v osadách, existujú na celom svete všade tam, kde je veľká chudoba. Nízka vzdelanosť, vysoká nezamestnanosť, vyššia pôrodnosť či kratšia dĺžka života sú typické pre všetky rozvojové krajiny. K tomu sa často nabaľujú ďalšie rizikové faktory ako sú problémy v rodine, s bývaním, s chorobami, s patologickými javmi a podobne. Nejde teda o problémy určitej národnosti či etnicity, ale všeobecne o problémy generačnej chudoby vo vylúčených komunitách.  

Žiadne jednoduché riešenie týchto problémov neexistuje. Na Slovensku si síce rôzni populisti a extrémisti radi robia politickú kampaň na nenávisti k rómskej menšine, avšak bez toho, aby ponúkli akékoľvek realistické návrhy na zlepšenie situácie. Iní politici sa domnievajú, že chudobných treba obrátiť na náboženskú vieru, ktorá z nich má akosi automaticky urobiť „lepších“ ľudí – čo je samozrejme blud, keďže výskumy potvrdili, že ateisti majú rovnako spoľahlivý morálny kompas, ako veriaci.

Aj keď cirkvi majú takpovediac v náplni práce pomáhať chudobným, má táto pomoc aj svoje nevýhody. Napríklad pokiaľ ide o také cirkvi, ktoré odmietajú sexuálnu výchovu a antikoncepciu a nabádajú chudobných k čo najväčšiemu rozmnožovaniu, môže to ich problémy ešte viac zhoršiť. Ak náboženské organizácie navyše šíria nenávisť k iným menšinám alebo vedú chudobných k tomu, aby sa len spoliehali na modlitby namiesto aktívnej snahy o zlepšenie svojej situácie, môže sa ľahko stať, že tu narobia viac škody než úžitku.

Na druhej strane však existujú aj projekty, ktoré preukázateľne fungujú a ktoré zároveň nie sú spojené s propagáciou nejakej ideológie alebo náboženstva. Väčšinou ich robia rôzne mimovládne organizácie financované prevážne dobrovoľných darov či Európskeho sociálneho fondu.

Úplne zásadný pre cestu von z chudoby je prístup k vzdelávaniu, a to pokiaľ možno v čo najmladšom veku. Ako informuje združenie Cesta von, množstvo výskumov dokazuje, že podpora rozvoja detí v najmladšom veku má pre spoločnosť najvyššiu návratnosť. Skorý rozvoj dieťaťa zvyšuje násobne jeho potenciál pre neskorší úspech v štúdiu a zamestnateľnosť v dospelosti. Namiesto odkázanosti na podporu a poberanie rôznych dávok sa z človeka môže stať úspešný a plne integrovaný člen spoločnosti, prispievateľ a platca daní.

Omamy sú ženy priamo z vylúčených komunít, ktoré ukazujú rodičom, ako čo najlepšie rozvinúť potenciál ich detí od narodenia do 4 rokov, aj keď žijú v chudobných podmienkach. Cez hry a aktivity pomáhajú rozvíjať ich mozog a schopnosti od raného veku. V súčasnosti sa programu zúčastňuje už 900 detí.

V roku 2022 bol dokončený pilotný výskum s Oxfordskou univerzitou, ktorý ukázal, že deti z programu Omama dosahujú výrazne lepšie výsledky v oblasti kognície, motoriky a jazyka ako ich rovesníci z osád, ktorí v programe nie sú.

Svojím darom môžete aj vy podporiť tento projekt na stránke cestavon.darujme.sk/vianoce23 a tak otvoriť dvere ďalším deťom z chudoby.

Kategórie: Aktivity

Štítky: , , , ,