Bojovní ateisti?

Niektorí dnešní veriaci kresťania oprášili známy pojem „bojovní ateisti“. Okrem toho, že nezmyselne spájajú ateizmus s nejakou ideológiou (napr. komunistickou), ateistov označujú ako jednostranných, často militantných či domýšľavých (v zmysle presvedčenia o svojej jedinečnej pravde), ktorí veriacich radi urážajú, osočujú, atď.

V našej spoločnosti panuje akási klíma prehnanej ohľaduplnosti voči náboženskej viere, čo napríklad v Írsku vyústilo do úplnej absurdnosti – zákon proti rúhaniu. Nikto nepovažuje za zlé či nemorálne, ak niekto kritizuje napríklad politické strany či názory niekoho iného (a vyjadruje tým pádom názor vlastný). Nikto nepovažuje za zlé, ak na verejnosti  prezentujú svoje názory ľavičiari a pravičiari, zástancovia jadrovej energie a ich „zelení“ oponenti, ak sa sporia zástancovia platformy MS Windows a Linux či predstavitelia jednotlivých politických strán vo svojom predvolebnom boji. Sloboda názoru a prejavu je zachovaná, každý má právo vyjadriť svoj názor, čo je mimochodom zakotvené aj v Ústave SR (aj keď o tomto by sa dalo diskutovať hlbšie, čo je však mimo témy).

Naproti tomuto všetkému je považované za neslušné a nemorálne polemizovať s nábožensky založenými ľuďmi, spochybňovať ich „svätú“ vieru (obvykle to označujú ako doslovný útok na ich osobné práva či vyznanie) a celkovo sa kriticky vyjadrovať k týmto otázkam. Navyše je to takto vnímané len jednostranne – keď ateista argumentuje proti opodstatnenosti viery veriaceho. Naopak, keď cirkevní hodnostári alebo obyčajní veriaci urážajú ateistov a považujú ich postoj za niečo abnormálne, či rovno týchto ľudí posielajú do večných pekelných lovíšť, nikomu to nevadí (samozrejme, okrem ateistov, ktorí sa prirodzene bránia). Niektorí veriaci dokonca odsudzujú, keď sa „bezbožní“ ateisti vôbec vyjadrujú k témam ako Boh či posmrtný život. Vraj o týchto veciach nič nevedia. Čo sa však týka znalosti o Bohu, sme všetci rovnakými „odborníkmi“.

Nevidíme nič zlého na tom, ak sa tieto iracionálne predsudky nerešpektujú. Náboženstvo je svetonázor ako každý iný a nie je to žiadna nedotknuteľná svätá krava, na ktorú sa nemôže ani siahnuť. Nie je nič neslušného ani nemorálneho na tom, argumentovať v prospech svojho svetonázoru a poukazovať na nezmyselnosť či nelogickosť svetonázoru iného. Faktom zostáva, že je plným právom veriacich sa vyjadrovať k našej neviere takisto, ako je našim plným právom vyjadrovať sa k viere veriacich. Nie je na tom nič neslušné, nemorálne ani netaktné.

Kategórie: Názory

Štítky: , , ,