Zvýšenie limitu pre registráciu cirkví nerieši základný problém

Občianske združenie Ethos s nedôverou prijalo informáciu o prijatí zákona sprísňujúceho registráciu nových náboženských spoločností zdvihnutím spodnej hranice participujúcich členov náboženskej spoločnosti z pôvodných 20 000 na 50 000. Celú myšlienku takéhoto zákona v sekulárnom štáte považujeme za nezmyselnú a zavádzajúcu.

Náš štát sa v prvom rade nedokáže vysporiadať s odlukou už registrovaných cirkví na Slovensku. Paradoxne tak tento zákon nezamedzí žiadnemu špekulatívnemu zneužívaniu štátnych príspevkov na fungovanie náboženských spoločností. Práve naopak. Zakonzervuje súčasný stav opierajúc sa o predpotopný zákon z roku 1948 o financovaní cirkevných spoločností. Súčasné registrované náboženské spoločnosti, ktorým sa u väčšiny ani len nesníva o 50 000 participujúcich členoch, budú naďalej spokojne míňať štedré štátne príspevky.

Argument o zamedzení vplyvu Islamu na slovenskú spoločnosť vyznieva až komicky. Musíme si uvedomiť, že Islamské sväté texty sú rovnako sväté ako tie kresťanské. Nebezpečný je len fundamentálny prejav náboženstva – bez ohľadu na to, o aké náboženstvo sa jedná. Nezabudnime, že v konečnom dôsledku základné ľudské práva, rodová rovnosť, či ochrana týraných žien na Slovensku je neustále oslabovaná nie Islamom, ale rôznymi už registrovanými náboženskými spoločnosťami. Je smutným faktom, že vďaka takémuto zákonu sa postavenie a vplyv týchto spoločností ešte posilní. V kontexte celej argumentácie k prijímaniu tohto zákona jasne vidíme, že čelným predstaviteľom nášho štátu ide viac o posilňovanie vlastného náboženského presvedčenia ako o budovanie občianskej spoločnosti.

Kategórie: Stanoviská

Štítky: ,