Zhromaždenie EHF v Utrechte

V Utrechte (Holandsko) sa v máji tohto roku stretli humanisti z celej Európy, aby plánovali svoju budúcu politiku. Za nás, mladých humanistov, sa stretnutia zúčastnil Ivan Hamráček.

Zhromaždenie Európskej humanistickej federácie (EHF) sa dohodlo na stanovisku k protidrogovej politike, v ktorom vyzýva k ukončeniu súčasnej politiky zakazovania, ktorá úplne zlyhala. Namiesto toho by bolo lepšie orientovať sa na liberálnych riešeniach s dôrazom na prevenciu namiesto trestu, tak ako je to napr. v Holandsku. Príslušný základný dokument predložila EHF už v januári, keď reagovala na dokument Európskej komisie, v ktorom súdni komisári žiadajú silnejšie opatrenia proti obchodu s drogami a ich spotrebe.

Ďalej sa delegáti dohodli na spoločnom postoji k výhrade svedomia, napr. u lekárov, ktorí odmietajú vykonávať určité zásahy. Právo na sebaurčenie vo veciach svedomia nesmie zásadne znemožniť právo na sebaurčenie iných, píše sa v dokumente. V prípadoch, kde sú vnútroštátne predpisy vo veľkej miere obchádzane odvolaním sa na svedomie, napríklad ohľadom práva na lekársku starostlivosť, treba uvažovať tiež o obmedzení tejto výhrady.

Po dlhom spore o financovaní výskumu kmeňových buniek v Európskom parlamente zaujala EHF pozíciu k podpore výskumu v Európskej únii. Podľa nej slobodu vedy treba brániť proti nátlaku mnohých náboženských skupín, ktoré chcú obmedziť túto slobodu najmä v oblasti reprodukčnej medicíny.

Okrem iného sa diskutovalo tiež o aktivitách niektorých náboženských organizácií, ktoré sa snažia pod zámienkou náboženskej slobody presadiť svoju vieru aj v politike a vnucovať jej cez štátne zákony celej spoločnosti. Tieto organizácie obviňujú EHF z intolerancie a diskriminácie náboženstva, pričom sú to v skutočnosti často práve oni, ktorí diskriminujú a obmedzujú práva druhých.

Zvlášť potešujúce je prijatie nových organizácií z Dánska, Portugalska, Švajčiarska, Francúzska a Grécka do EHF, hlavne francúzskej Ligue de l’Enseignement, ktorá má až dva milióny členov.

Dlhoročný predseda David Pollock už nekandidoval na túto funkciu a humanisti sa s nim lúčili s veľkou vďačnosťou za jeho vykonanú prácu. Novým predsedom sa stal Pierre Galland z Centre d’Action laique z Belgicka. Po stretnutí EHF ešte nasledovala konferencia holandských humanistov. Veľké množstvo workshopov, prednášok u diskusií ukázalo, aké aktívne sú rôzne humanistické organizácie a koľko sa môžeme naučiť od seba navzájom.

Kategórie: Aktivity

Štítky: , , , ,