Zápas medzi toleranciou a netoleranciou

Vo svojej poslednej správe, špeciálny spravodajca pre ľudské práva v oblasti pokojného zhromažďovania sa a zoskupovania do skupín, Maina Kiai, poukazuje na nepriaznivý vplyv verejného prejavu rôznych foriem fundamentalizmu.

“Pokojné zhromažďovanie sa a právo na zoskupovanie do skupín sú základné práva z časti pre ich kľúčovú úlohu v propagácii pluralizmu. Poskytujú platformu pre všetkých ľudí – zvlášť pre marginalizované skupiny – aby sa mobilizovali, organizovali a pracovali na zmene pokojným spôsobom”, tvrdí expert. “Nanešťastie, tieto práva sú v súčasnosti ohrozované v mnohých častiach sveta.”

Počas prezentácie svojej správy pre koncil zaoberajúci sa ľudskými právami v Ženeve, Kiai poukázal na to, že sme vo svete svedkami “boja medzi toleranciou a netoleranciou”, čo ohrozuje stabilitu demokratických štátov a núti marginalizované skupiny uchyľovať sa k násiliu, aby ich hlasy boli vypočuté.

“Ľudia vo svete rozprávajú približne 7000 jazykmi, praktizujú 270 veľkých náboženstiev, žijú v 193 krajinách Spojených národov a patria k tisíckam rôznych kultúr. Ale všetci zdieľame jednu planétu,” povedal špeciálny spravodajca. “Nie vždy budeme navzájom súhlasiť. Ale tolerancia k našim odlišnostiam je jediná cesta ktorá zabezpečí, že sa nebudeme uchyľovať k násiliu, útlaku a konfliktu.”

Pre Kiaia, pod fundamentalizmom by malo byť chápané akékoľvek hnutie, ktoré propaguje dogmatický pohľad na svet a nastavuje vieru alebo nejaké princípy tak, že “nenecháva žiaden priestor pre odlišnosť.”

Najskôr popísal “fundamentalizmus voľného trhu”, ktorý propagujú štáty ako Austrália alebo Kanada v mene ekonomickej a finančnej stability vydávaním zákonov, ktoré umlčiavajú kritikov komerčného profitu.

Politický fundamentalizmus si vyžaduje dogmatickú oddanosť oficiálnym politickým stranám alebo príslušnosť k politickým lídrom. Kiai pripomenul, že kľúčová úloha koncilu ľudských práv a asociovaných združení je zachovať schopnosť ľudí pokojne prezentovať svoje sťažnosti bez politických lídrov.

“Toto môže predstavovať nebezpečenstvo pre vládnu moc, ale nemalo by to byť zamieňané s hrozbou pre štát samotný. To prvé je ako funguje demokracia, to druhé predstavuje vládu autokracie,” povedal.

Špeciálny spravodajca tiež pripomenul, že náboženský fundamentalizmus je v súčasnosti často prepojený na násilný extrémizmus, čo je jeden z mnohých problémov predstavovaných touto formou fundamentalizmu. Kiai podčiarkol, že všetky veľké náboženstvá ako budhizmus, kresťanstvo, hinduizmus, islam a judaizmus sú časťou tohto problému.

Tiež vyjadril znepokojenie nad “fundamentalistami ovplyvnenými” štátmi, ktoré obmedzujú schopnosť ľudí praktizovať náboženstvo podľa ich voľby. “Ateizmus je prakticky nelegálny v 19 krajinách a trestaný smrťou v 13 z nich,” dodal.

Pôvodná tlačová správa OSN 

Kategórie: Články

Štítky: , , ,