Zákaz adopcií pármi rovnakého pohlavia nikomu nepomôže

Nedávno sa na verejnosť dostali informácie, že strana Smer by mohla navrhnúť ústavný zákaz adopcie detí pármi rovnakého pohlavia a niektorí opoziční poslanci ako napríklad predseda KDH by túto zmenu podporili. Nová vláda zrejme počíta s tým, že opoziční náboženskí fundamentalisti nedokážu odolať šikanovaniu LGBT ľudí a na oplátku jej pomôžu s potrebnou ústavnou väčšinou pre zákony škodlivé pre všetkých.

Deťom párov rovnakého pohlavia sa darí rovnako

Podľa prieskumu má možnosť adopcie pármi rovnakého pohlavia v spoločnosti zatiaľ menšiu podporu ako napríklad registrované partnerstvá bez možnosti adopcie. Toto odmietanie však vychádza najmä z rôznych predsudkov a nemá racionálny základ. Adopcia pármi rovnakého pohlavia je umožnená už vo väčšine krajín Európskej únie a nič strašné sa tam nestalo. Množstvo štúdií z týchto krajín potvrdilo, že sexuálna orientácia človeka nemá žiadny vplyv na jeho rodičovské schopnosti a deťom, ktoré sú vychovávané pármi rovnakého pohlavia sa darí rovnako ako deťom, ktoré vychovávajú páry rôzneho pohlavia.

Umožnenie adopcie samozrejme neznamená, že v týchto krajinách každý pár rovnakého pohlavia, ktorý požiada o adopciu dieťaťa, toto dieťa skutočne dostane do svojej starostlivosti. Rovnako ako manželské páry alebo jednotlivci musí absolvovať prípravu na adopciu a dokázať, že má vytvorené vhodné podmienky pre výchovu. Zároveň si príslušný úrad zisťuje informácie o spôsobe života, bytových, rodinných a sociálnych pomerov všetkých záujemcov, pričom sleduje záujem dieťaťa.

Považujeme preto za nespravodlivé, ak niektorým skupinám záujemcov o adopciu zákon neumožňuje ani len požiadať o adopciu a od začiatku ich z tohto procesu vylučuje aj v prípade, že všetky potrebné podmienky spĺňajú.

Súčasný stav nie je ideálny

Adoptívnymi rodičmi sa môžu stať manželia, jednotlivec (žena alebo muž) alebo manžel/ka rodiča. V konaní o osvojenie sa pritom neskúma sexuálna orientácia zúčastnených osôb. Ak pár rovnakého pohlavia má záujem o adopciu dieťa, môže túto situáciu teda podľa aktuálne platných zákonov vyriešiť tak, že si dieťa adoptuje len jeden z partnerov. Nie je to však ideálne riešenie. Druhému partnerovi v tomto prípade nevzniknú žiadne rodičovské práva ani povinnosti, čo prináša so sebou množstvo nevýhod a rizík, ktoré sa nedajú odstrániť žiadnou zmluvou.

Konkrétne ide napríklad o to, že druhý rodič nemá právo na ošetrovné v prípade, ak sa chce starať o dieťa, ktoré spoločne s partnerom resp. partnerkou vychovávajú. Znížená je aj ochrana dieťaťa. Ak by sa pár rozpadol, druhý rodič nemá voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť. V prípade smrti zákonného rodiča hrozí, že dieťa stratí svoj domov, hoci jeho druhý rodič žije a chce sa ďalej o neho starať. V prípade smrti druhého rodiča dieťa nemá nárok na sirotský dôchodok ani nemá postavenie neopomenuteľného dediča vo vzťahu k druhému rodičovi.

Ale aj pri každodenných záležitostiach – v škôlke, v škole, u lekára atď. môžu nastať problémy, ak osoba, ktorá sprevádza dieťa či vypĺňa preňho rôzne tlačivá a podobne, nie je jeho zákonným zástupcom.

Zákaz by prehĺbil existujúcu nerovnosť

Bez ohľadu na konkrétne znenie tohto zákona je už teraz jasné, že by prípadný ústavný zákaz adopcií pármi rovnakého pohlavia v praxi nikomu nepomohol, ale naopak len zbytočne ublížil tým, ktorých sa týka a prehĺbil už existujúcu nerovnosť. Slúžil by len na rozhádanie opozičných strán, nadbiehanie náboženským fundamentalistom a odvrátenie pozornosti verejnosti od skutočných problémov. A to ešte nevieme, akú protislužbu by si Smer od KDH vypýtal za túto diskriminačnú hlúposť, ktorá nemá čo robiť v základnom zákone republiky.

Občianske združenie ETHOS sa zastáva zrovnoprávnenia všetkých občanov SR bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu a to vrátane možnosti uzavretia štátom uznaných zväzkov a ich prístupu k adopciám.

Kategórie: Názory

Štítky: , , , , ,