Pohľad vedy na vznik sveta

Ako vznikol náš svet? Na túto otázku dnes už dokáže veda odpovedať celkom presne, aj keď ešte nevieme úplne všetko.

Základnou otázkou je zrejme to, ako vznikol náš Vesmír (veľké V schválne, i keď existuje hypotéza vesmírov viacerých – paralelných; možno raz zmeníme aj pravopis slova „vesmír”). Som zástancom vedeckej teórie vzniku Vesmíru, predstavu boha k tomu naozaj nepotrebujeme, lebo nič nerieši a vytvára len kvantum ďalších otázok, čiže je absolútne kontraproduktívna. Vesmír je starý cca 13,7 miliárd rokov. Vznikol zo singulárneho bodu, ktorý mal nulový objem a nekonečnú hustotu tzv. Veľkým treskom (Big Bang) a ďalej sa vyvíjal pomocou vzniknutých fyzikálnych zákonov a chemických procesov do takej podoby, akej ho poznáme dnes.

Samozrejme, existuje viacero iných názorov či interpretácií, takisto sa riešia filozofické otázky typu „čo bolo pred” Veľkým treskom, atď. Napríklad existuje hypotéza, že hmota ako taká je stála, jej vek je nekonečný, nemá počiatok ani koniec a prebieha stály kolobeh už spomínaného Veľkého tresku (rozpínanie sa vesmíru) a následného Veľkého kolapsu (Big Crunch) po ochladnutí vesmíru spätne do singulárneho bodu. Ďalšia hypotéza hovorí, že náš Vesmír je len jeden z obrovského množstva vesmírov, ktoré existujú vo vyššom multiverze. Teraz sa dostávame k otázke vzniku našej planéty Zem. Opäť ju nevytvoril boh z nejakej roztopašnosti či dlhej chvíle, aby zahnal nudu.

Existuje viacero teórií, najpravdepodobnejšia je sformovanie Zeme postupným zhlukovaním za vplyvu slnečného vetru a iných proces najprv do väčších nepravidelných telies – planetezimál, z ktorých sa zrážkami sformovali väčšie guľaté telesá – protoplanéty a ďalším vývojom sa Zem „dopracovala” až do dnešnej podoby. V tejto otázke vládne polemika a mali by sme ju prenechať kompetentným – teda vedcom – a na rôzne primitívne náboženské či iné predstavy čím skôr zabudnúť. Nakoniec sme sa dostali k samotnému človeku a jeho vzniku.

„Teória” božieho zásahu, Adama a Evy, hovoriaceho hada či predstavy iných náboženstiev môžeme s kľudom a čistým svedomím zaradiť do mytológie či rozprávok pre deti, pusťme sa radšej do opisu evolučnej abiogenézy, ktorá najpravdivejšie opisuje vznik života (rôzne zásahy mimozemšťanov či panspermická teória mi prídu/e absurdné/nedostačujúce). Evolučná abiogenéza je vlastne jedným veľkým chemickým opisom premeny neživej hmoty na hmotu živú, ktorá sa „navyše“ získala schopnosť samoreplikácie. Podmienkou boli vhodné podmienky na vznik nukleotidov (vysoké teploty, neprítomnosť vzdušného kyslíka (O2), prípadne jeho prítomnosť v stopových množstvách), ktoré tvoria DNA. Následne sa nukleotidy pretransformovali na polynukleotidy, ďalej na RNA, atď. Všetky tieto procesy sú chemicky opísané a experimentálne overené. Vývin (vzniknutých druhov) a jeho procesy popísal Darwin vo svojom diele O pôvode druhov (The Origin of the species). Podľa neho sa toto odvetvie biológie nazýva darwinizmus, respektíve neodarwinizmus (dnešná „vylepšená” Darwinova teória).

Kategórie: Články

Štítky: , , ,